جلسه بررسی سوالات آزمون وکالت

جلسه بررسی سوالات آزمون وکالت  توسط استاد حسن زاده 

امروز نهم آذر ماه ساعت ۱۶ در محل موسسه آموزش عالی فناوران توس

آقای محمد جواد حسن زاده : ۰۹۱۵۱۰۵۱۹۴۵

۰۵۱-۳۸۶۷۱۱۸۵ دپارتمان حقوق

آدرس :مشهد دانشجو ۱۰ پلاک ۲۹

موسسه آموزش عالی آزاد فناوران توس