جلسه بررسی سوالات آزمون وکالت  توسط استاد حسن زاده 

امروز نهم آذر ماه ساعت ۱۶ در محل موسسه آموزش عالی فناوران توس

آقای محمد جواد حسن زاده : ۰۹۱۵۱۰۵۱۹۴۵

۰۵۱-۳۸۶۷۱۱۸۵ دپارتمان حقوق

آدرس :مشهد دانشجو ۱۰ پلاک ۲۹

موسسه آموزش عالی آزاد فناوران توس