موضوع : بررسی قانون مجازات اسلامی جدید

(خانم دکتر هما داودی)

 فایل اول رویکردها

نوع فایل : MP3

حجم فایل :۱۷٫۲۵MB

لطفا برای دانلود کلیک نماید 

  

 فایل دوم تغییرات

نوع فایل : MP3

حجم فایل : ۱۶٫۴۳MB

لطفا برای دانلود کلیک نماید