تاریخ انعقاد قرارداد به دلایل مختلفی از جمله موارد زیر مهم است:


۱ـ شروع محاسبه مدت قرارداد و مهلت اجرای آن و سایر مهلت های مندرج در قرارداد مانند پیش پرداخت، تجهیز کارگاه، سپردن تضمینات و … به تاریخ انعقاد قرارداد بستگی دارد. در بسیاری از قراردادها، مهلت اجرا از همان تاریخ انعقاد قرارداد شروع می شود. البته در بعضی قراردادها، شروع مدت و به اصطلاح “اجرایی شدن قرارداد” به نحو دیگری تعیین می گردد. برای مثال از تاریخ پرداخت پیش پرداخت، تحویل زمین کارگاه و …

۲ـ در قراردادهایی همچون خرید و فروش (بیع) ممکن است فروشنده بر خلاف قانون، مالی را به چند نفر بفروشد. در این صورت به تاریخ انجام معامله توجه می شود و اولین معامله معتبر است؛ در حالی که معاملات بعدی باطل خواهند بود.

توجه کنید تاریخ انعقاد قرارداد هم با عدد و هم با تمام حروف نوشته شود.

 

آخرین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور آزمون آزمایشی وکالت  آزمون طبقه بندی وکالت آزمون آزمایشی وکالت ۹۵ آزمون طبقه بندی وکالت ۹۵  آزمون قضاوت  آزمون وکالت  تکمیل ظرفیت دوره آمادگی قضاوت  دوره آمادگی قضاوت ۹۵  دوره آمادگی وکالت٬دوره آمادگی وکالت ۹۵ سردفتری  قانون مجازات اسلامی  قضاوت ۹۵  منابع آزمون سردفتری  منابع آزمون سردفتری ۹۴  منابع آزمون قضاوت  منابع آزمون قضاوت ۹۵  منابع آزمون وکالت  منابع آزمون وکالت ۹۴  منابع آزمون وکالت ۹۵ نظام وظیفه  وکالت ۹۴ وکالت ۹۵  کارشناسی ارشد٬ کانون  کانون مرکز کانون وکلا  کلاس آمادگی آزمون قضاوت  کلاس آمادگی آزمون وکالت  کلاس آمادگی وکالت ۹۵ کلاسهای آمادگی وکالت