دانستنی های شهریه دانشگاه آزاد اسلامی برای پذیرفته شدگان آزمون ۱۳۹۴

یکی از ابهامات همیشگی داوطلبان آزمون ها در مورد میزان مبلغی است که باید برای ثبت نام در رشته ای که در آن پذیرفته شده اند بپردازند.

علارغم اطلاعات پراکنده ای که در مورد میزان شهریه ثابت و متغیر از سوی دانشگاه ها اعلام می شود، محاسبه مبلغ نهایی که پذیرفته شدگان باید بپردازند عملا تا زمان ثبت نام مبهم باقی می ماند و برای پذیرفته شدگان قابل محاسبه و برنامه ریزی بر اساس آن نیست.

در این قسمت اطلاعاتی در مورد میزان شهریه و هزینه های جانبی که پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد اسلامی در آزمون ۱۳۹۴ باید بپردازند گردآوری شده است.

باید بدانید که مبلغ۱.۰۳۰.۰۰۰ ریال بابت هزینه خدمات آموزشی مقطع کارشناسی، ۹۲۰.۰۰۰ ریال مقطع کاردانی و ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال مقطع دکترای تخصصی (این مبلغ در طول تحصیلات شما فقط یک بار و در نیمسال ورود به دانشگاه دریافت می گردد) وهمچنین مبلغ ۲۰.۰۰۰ (بیست هزار ریال ) بابت بیمه دانشجویی برای یک سال تحصیلی به شهریه ها اضافه می شود.

شرایط استرداد شهریه تحصیلی:

–    اگر دانشجو ، پس از ثبت نام از تحصیل منصرف شود، در صورتیکه کلاس های درسی شروع نشده باشد شهریه پرداختی به همراه نیمی از هزینه خدمات آموزشی به وی مسترد میگردد.

–    در صورتیکه کمتر از یک ماه از شروع کلاس ها گذشته باشد (طبق تقویم آموزشی دانشگاه) نصف شهریه کامل دریافت وما باقی شهریه به همراه نیمی از هزینه خدمات آموزشی مسترد می گردد .

–    در صورت گذشت بیش از یک ماه از شروع کلاس ها (طبق تقویم آموزشی دانشگاه) امکان برگشت شهریه وجود ندارد.

هرینه انصراف از تحصیل:

–    دانشجو بابت انصراف از تحصیل، می بایست هزینه ای معادل یک و نیم برابر شهریه ثابت یک نیمسال تحصیلی را طبق تعرفه روز پرداخت نمایند..

–    دانشجوی شاغل به تحصیل در یکی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی که از طریق آزمون سراسری دانشگاه آزاد در همان واحد یا واحد دیگری پذیرفته شود، از پرداخت هزینه انصراف معاف می باشد.

در جدول زیر به تفکیک مبلغی که هر یک از پذیرفته شدگان آزمون ۱۳۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی در مقاطع کارشناسی ارشد یا دکتری باید هنگام ثبت نام بپردازد مشخص شده است، توجه داشته باشید که مبلغ نهایی بر اساس انتخاب ۱۰ واحد نظری برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و ۸ واحد نظری برای دانشجویان مقطع دکتری محاسبه شده است. همچنین می دانید که رشته حقوق زیر مجموعه علوم انسانی است.

۱-شهریه-ثابت-و-متغیر-دانشگاه-آزاد-۶۵۰x394