مواد و ضرایب امتحانی ویژه داوطلبان دانشگاهی شامل حقوق اساسی(ضریب۱)، حقوق مدنی(ضریب ۳)، حقوق تجارت (ضریب۲)، آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ضریب ۲)، آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری (ضریب ۲)، حقوق جزای عمومی (ضریب ۲)، حقوق جزای اختصاصی (ضریب۲)، فقه: از ابتدای کتاب قضاء تا پایان شرح لمعه (ضریب ۲) و اصول فقه: اصول استنباط علامه حیدری(ره) (ضریب۱) است.

همچنین مواد و ضریب امتحانی ویژه داوطلبان حوزوی عبارت از حقوق اساسی (ضریب۱)، حقوق مدنی (ضریب۳)، حقوق جزای عمومی (ضریب۱)، حقوق جزای اختصاصی (ضریب۲)، فقه: بیع مکاسب (ضریب۴)، فقه: شرح لمعه، از ابتدای کتاب قضاء تا پایان شرح لمعه (ضریب۳) و اصول فقه: رسائل و جلد یک کفایه (ضریب۴) است.

تمام داوطلبان ثبت نام در آزمون تصدی منصب قضا در صورت داشتن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در بند الف و ب این اطلاعیه نسبت به تهیه مدارک خواسته شده بر اساس بند ج اقدام و از تاریخ ۲۴ شهریور ۹۴ تا دوم مهر ماه ۹۴ با مراجعه به سایت سازمان سنجش کشور به نشانی www.sanjesh.org نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام کنند.

در پایان ثبت نام به هر یک از داوطلبان کد رهگیری ارائه خواهد شد که داوطلبان لازم است تا پایان تمام مراحل آزمون این کد را نزد خود نگهداری کنند. ضمناً یادآور می شود ثبت نام منحصراً به صورت الکترونیکی است و داوطلبان لازم است از طریق سایت سازمان سنجش نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام کنند و ثبت نام به غیر از روش فوق غیر قابل قبول است و این دسته از داوطلبان مجاز به شرکت در آزمون نیستند.

آزمون به صورت دو مرحله ای (تستی و تشریحی) است و تاریخ برگزاری آزمون تستی هشتم آبان ۹۴ و تاریخ برگزاری آزمون تشریحی چهارم دی ماه ۹۴ خواهد بود.

داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون می بایست از تاریخ  ششم آبان ماه ۹۴ با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به پرینت کارت شرکت در آزمون تستی اقدام کنند.
ساعت ومحل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون داوطلبان درج خواهد شد.

نحوه پذیرش در حوزه‌های قضایی

داوطلبان در مرحله ثبت نام باید استان‌های محل خدمت را به ترتیب اولویت انتخاب کنند. علاوه بر این سه اولویت، داوطلبان در صورت تمایل می توانند یک اولویت به انتخاب قوه قضاییه واگذار کنند.

به استناد ماده(۵) آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات مصوب ۲۶ اردیبهشت ۹۳ داوطلبانی که معدل کل آنان در آزمون بیش از ۵۰درصد باشد، به تعداد چند برابر ظرفیت نهایی به مصاحبه علمی دعوت خواهند شد.

داوطلبانی که موفق به قبولی در مصاحبه علمی می‌شوند، به اداره کل گزینش معرفی و در صورت قبولی در تمامی مراحل گزینش، براساس اولویتی که در آن قبول شده‌اند، به خدمت گرفته خواهند شد.