میر مجید طاهری در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: در ایام رسیدگی به پرونده قضات کهریزک در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران در سال ۹۲، یکی از قضات متهم به رسانه‌ها گفت که دستور انتقال بازداشت شدگان به کهریزک را او صادر کرده است.

وکیل مدافع روح‌الامینی ادامه داد: به دنبال این مصاحبه بود که موکلانم (پدر و مادر مرحوم روح‌الامینی) شکایتی را با چندین اتهام علیه این فرد در دادسرای کارکنان دولت مطرح کردند.

طاهری گفت: این پرونده در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مطرح رسیدگی است.

این قاضی متهم در پرونده کهریزک پیشتر از سوی شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به اتهام مشارکت در بازداشت غیرقانونی به انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کرد که این رای با نظر دیوان عالی کشور به شش سال انفصال از خدمات قضایی و دو سال انفصال از خدمات دولتی کاهش یافت.