همایش جمع بندی مطالب _ ۶ روزه

این همایش در سالن عباس زادگان مشهد اجرا شد.

تعداد ۲۵۰ داوطلب آزمون وکالت در این همایش شرکت کردند.

استاد حسن زاده در هر روز نکات طلایی و کلیدی مربوط به یک درس از دروس امتحانی در آزمون وکالت را تشریح کردند.
download (2) download (3) download (4)