بسمه تعالی
باتوجه به اعلام نتایج آزمون کارآموزی قضاوت (به صورت پیامک-مرحله اول)ضمن تبریک به پذیرفته شدگان وآرزوی موفقیت در تمامی مراحل بعد،به اطلاع می رسانیم که با توجه به استقبال دانش آموختگان در رشته فقه وحقوق از آزمون قضاوت(اخیرا بسیاری ازکسانی که در آزمون وکالت قبول شده اندبا انصراف از کارآموزی یا تودیع،به شغل قضاوت روی آورده اند)دوره ویژه آمادگی آزمون قضاوت را از بهمن93بصورت تخصصی برگزار می نماید،همچنین شایان ذکر است که اکثر اساتید دوره قضاوت از بین قضات مدرس در دوره های کارآموزی معاونت آموزش قوه قضاییه می باشند.
تلفنهای تماس:051-38462377-8