با وجود اظهارات رییس مجلس شورای اسلامی در مورد توافق با شورای نگهبان در مورد رفع ایراد به عمل آمده و بررسی مجدد این لایحه، شورای نگهبان مجددا بر ایراد سابق خود تاکید نمود و لایحه تجارت را به مجلس شورای اسلامی عودت داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه تجارت که در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ کمیسیون قضائی و حقوقی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی به تصویب رسیده بود و در جلسه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاح به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

– علی‌رغم تغییر به عمل آمده ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.