آزمون کارشناسی ارشد در حالی از 16 بهمن ماه با رقابت بیش از 950 هزار تن آغاز می‌شود که 112هزار و 605 داوطلب متقاضی رشته دوم آزمون شده‌اند.

به گزارش خبرنگار دانشگاهی خبرگزاری دانشجویان ایران( ایسنا)، بسیاری از داوطلبان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته علاقه‌مند به شرکت در رشته دوم هستند و به همین دلیل از بین یک میلیون و 64 هزار و 493 کارت شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته 112 هزار 605 کارت به داوطلبانی اختصاص دارد که علاقه‌مند به شرکت در آزمون کارشناسی ارشد در رشته دوم هستند.

گروه آموزشی علوم انسانی با داشتن 519 هزار و 308 داوطلب شرکت در آزمون کارشناسی ارشد 93 نه تنها بیشترین تعداد داوطلب را در بین سایر رشته‌ها به خود اختصاص داده است، بلکه بیشترین تعداد داوطلب علاقه‌مند به شرکت در آزمون رشته دوم را نیز دارد.

41 هزار و 819 داوطلب گروه آموزشی علوم انسانی اقدام به ثبت‌نام در آزمون رشته دوم کرده‌اند، همچنین گروه آموزشی فنی و مهندسی در جایگاه دوم بعد از گروه آموزشی علوم انسانی در میزان علاقه‌مندان به رشته دوم قرار گرفته است. این گروه آموزشی 38 هزار و 605 داوطلب برای شرکت در رشته دوم دارد و در مجموع 283 هزار و 343 کارت شرکت در آزمون برای داوطلبان گروه آموزشی فنی و مهندسی صادر شده است.

البته گروه آموزشی دامپزشکی تنها گروهی است که اکثر داوطلبان آن علاوه بر رشته اول نسبت به انتخاب رشته دوم اقدام کرده‌اند، به گونه‌ای که برای داوطلبان این گروه آموزشی 4336 کارت ورود به جلسه در نظر گرفته شده است که از این تعداد 2142 کارت برای علاقه‌مندان به رشته دوم و 2194 کارت نیز برای شرکت در رشته اول صادر شده است.

بعد از گروه آموزشی دام‌پزشکی، گروه آموزشی علوم پایه و کشاورزی به ترتیب با داشتن 7012 داوطلب و 3812 داوطلب شرکت در رشته دوم کمترین داوطلبان دو رشته‌ای را در آزمون کارشناسی ارشد 93 دارند.

همچنین از بین 75 هزار و 189 داوطلب گروه آموزشی هنر نیز 19 هزار 205 داوطلب اقدام به ثبت‌نام در رشته دوم آزمون کارشناسی ارشد کرده‌اند.

در نهایت با جمع داوطلبان هریک از گروه‌های آموزشی به این نتیجه به دست می‌آید که از بین 951 هزار و 888 داوطلب شرکت در آزمون کارشناسی ارشد در تمام گروه‌های آموزشی در مجموع 112 هزار و 605 داوطلب علاقه‌مندند شانس خود را در ازمون کارشناسی ارشد رشته دوم امتحان کنند.