رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلا با انتقاد از تدوین لایحه جامع وکالت در مجلس گفت: به سران قوا نامه نوشتیم تا این طرح با مشورت کارشناسان و وکلا انجام شود ولی آنها پاسخی به ما ندادند.

علی مندلی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: لایحه یا طرح قانون جامع وکالت که هم اکنون روی میز کمیسیون قضایی مجلس قرار دارد بدون مشاوره و اظهار نظر کانونهای وکلا در حال تدوین است و اگر یکسویه تصویب شود متضمن نفی صریح حقوق ملت در برخورداری از امنیت قضایی و بهره مندی از حق دفاع و بی اعتباری احکام قضایی در مجامع بین المللی خواهد بود و موجب تضعیف کانونهای وکلا می شود.

وی اظهار داشت: در این خصوص چند ماه قبل نامه ای خطاب به روسای قوه قضائیه، مجریه و مجلس نوشتیم که در این نامه آمده است پیشنهاد می کنیم کمیسیونی متشکل از 9 نفر (3 نفر نماینده قوه قضائیه، 3 نفر نماینده مرکز پژوهشهای مجلس و 3 نفرنماینده اتحادیه سراسری کانونها) تشکیل شده تا پیش نویس این لایحه تنظیم شود ولی این کار انجام نشد.

مندلی پور گفت: همچنین در این نامه آمده است که مرکز مشاوران قوه قضائیه دیگر هیچ اختیار قانونی ندارد و نباید پروانه وکالت صادر کند و این کار غیرقانونی است.

رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلا با بیان اینکه در جشن استقلال وکلا که در استان قم برگزار شد علی لاریجانی رئیس مجلس قول داد در تدوین این طرح و لایحه از کانونهای وکلا مشورت می گیرد گفت: با اینکه نامه هم ارسال کرده این منتظر ق