موضوع قضاوت و قاضی، موضوع مهمی است و نقش قاضی خیلی فراتر از آن است که فرد در ابتدا فکر می کند. قاضی ماشین قانون نیست که قوانین در آن تعبیه شده باشد و بر اساس این قوانین رای صادر کند.

رساله حقوق- دکتر محمدجواد شریعت باقری در جلسه تودیع و معارفه روسای پیشین و جدید دانشگاه علوم قضایی قوه قضائیه اظهار داشت: موضوع قضاوت و قاضی، موضوع مهمی است و نقش قاضی خیلی فراتر از آن است که فرد در ابتدا فکر می کند. قاضی ماشین قانون نیست که قوانین در آن تعبیه شده باشد و بر اساس این قوانین رای صادر کند.

به گزارش مهر،وی افزود: عوامل پیچیده ای در قضاوت دخالت دارند و دانش قاضی باید بیش از ۱۳۰ واحد آئین دادرسی باشد. علاوه بر موضوع اخلاق باید یک سری از آموزش های کمک کننده به مسائل قضائی را در اختیار افرادی که می خواهند قاضی شوند قرار دهیم.

وی تاکید کرد: با ۱۳۰ واحد درسی نمی توان قاضی درست کرد و این موضوع پاسخگوی انتظارات نظام اسلامی نیست. در عنوان این دانشگاه قید خدمات اداری نیز آمده است که ما هنوز نمی دانیم منظور از خدمات اداری در عنوان دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری چیست. ما باید به موضوع خدمات اداری توجه ویژه داشته باشیم به طوری که سالانه ۱۰۵ هزار پرونده به دیوان عدالت ارسال می شود که نشان می دهد فقط نباید آئین دادرسی کیفری و مدنی توجه داشت.

رئیس دانشگاه علوم قضایی قوه قضائیه تاکید کرد: باید به حقوق دادرسی اداری توجه شده و ۵۰ درصد فارغ التحصیلان جذب دیوان عدالت اداری شوند همچنین در دانشگاه بخش نیازسنجی تاسیس شود تا تربیت قضات بر اساس نیاز قوه قضائیه صورت گیرد.