انتخابات هیات رییسه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) در روزهای هفتم و هشتم آبان ماه سال جاری در همایش اسکودا در اراک با میزبانی کانون وکلای استان مرکزی برگزار می‌شود.
متن آگهی برگزاری این انتخابات، به شرح زیر است:

«نظر به اینکه دوره دو ساله تصدی هیات رییسه اسکودا روبه پایان است و انتخابات هیات رییسه به منظور انتخاب رییس، دو نایب رییس و دو بازرس اسکودا در هیات عمومی آینده – که در اراک با میزبانی کانون استان مرکزی تشکیل خواهد شد- برگزار می‌شود، در اجرای ماده ۲۰ آیین کار اسکودا از داوطلبان احراز این سمت‌ها تقاضا می‌شود درخواست کتبی خود را همراه با تصویر صفحات دوم و سوم پروانه وکالت و صفحه‌ای که در آن آخرین تمدید پروانه درج شده است به دفتر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران به نشانی تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان هفدهم، شماره ۲۰، طبقه دوم، کد پستی ۱۵۱۳۸۳۳۸۱۴ از طریق پست سفارشی پیشتاز ارسال نمایند.

نکات قابل توجه:

۱- به موجب ماده ۱۲ اساسنامه اسکودا داوطلبان باید دارای حداقل ۸ سال سابقه وکالت پایه یک یا ۴ سال سابقه وکالت و ۴ سال قضاوت باشند.

۲- به موجب ماده ۲۲ اساسنامه اسکودا رییس و نواب رییس و بازرسان می‌توانند از خارج هیات عمومی اسکودا و هیات‌های مدیره کانون‌های عضو انتخاب شوند.

۳- داوطلبان در تقاضای خود خلاصه‌ای از سوابق علمی و حرفه‌ای و اجتماعی خود را مرقوم فرمایند.

۴- مهلت ارسال تقاضا یک ماه از تاریخ درج آگهی در روزنامه است. درعین حال کانون‌های وکلا نیز مراتب را به نحو مقتضی به اعضای خود اعلام خواهند نمایند.

۵- در پایان مهلت و پس از بررسی مدارک ارسالی و نیز سوابق داوطلبان و تایید آن در شورای اجرایی، مشخصات داوطلبان به همه کانون‌های عضو اعلام خواهد شد تا مورد امعان نظر اعضای هیات‌های مدیره قرار گیرد.

رییس شورای اجرائی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران

علی مندنی پور»