این طرح شامل:
1- 20 بسته آموزشی زبان انگلیسی عمومی و تخصصی جهت هر آزمون که هفته قبل از آزمون داده خواهد شد.
2- 20 مرحله آزمون زبان انگلیسی طبقه بندی شده از سطح مقدماتی تا پیشرفته همراه با پاسخ تشریحی هر هفته.

بسته¬های آموزشی
احاطه بر محدوده ای از لغات و گرامر به عنوان پیش نیاز جهت پاسخ دادن به سؤالات متون تخصصی ضروری است. بسیاری از داوطلبان این‌گونه می‌اندیشند که پاسخ دادن به سؤالات متون تخصصی به تنهایی کافی است و بدون مطالعه لغات پیش نیاز می‌توانند به متون تخصصی پاسخ صحیح دهند. همین دلیل موجب شده است که میانگین نمره زبان داوطلبان کنکور ارشد به صفر نزدیک باشد. ما در این طرح علاوه بر آماده سازی افراد برای پاسخ دادن به سؤالات متون تخصصی بر روی آماده سازی جهت پاسخ گویی به سؤالات قسمت عمومی نیز برنامه ریزی دقیقی انجام داده ایم. که در صورت تلاش و همراهی داوطلبان در تمامی سطوح طرح، آنها می‌توانند به سؤالات هر دو قسمت عمومی و تخصصی پاسخ دهند. این موضوعات به صورت طبقه بندی در بسته های آموزشی ارائه گشته است. این بسته‌ها سهمیه هر آزمون را مشخص می‌کند و منبع طرح سؤال آزمون می‌باشد. و محتویات بسته‌ها عبارتند از:

1- مجموعه طبقه بندی شده لغات از سطح مقدماتی تا پیشرفته همراه با آزمون خود سنجی (ثابت در هر بسته)
2- مجموعه طبقه بندی گرامر از سطح مقدماتی تا پیشرفته همراه با آزمون خودسنجی (ثابت در هر بسته)
3- مجموعه لغات تخصصی هر گروه آموزشی بسته به مورد.
4- آموزش نکات کلیدی جهت پاسخ دادن به سؤالات متون تخصصی (به دلیل نیاز به آمادگی در قسمت لغات و گرامر، این قسمت در بسته های 15 به بعد اضافه خواهد شد)
5- مشاوره درسی، این قسمت شامل نکات کلیدی مشاوره درسی جهت آماده سازی داوطلبان برای کنکور ارشد می‌باشد.
هزینه ثبت نام 120 هزار تومان
شروع آزمون‌ها از ابتدای شهریور 1392
حد نصاب ثبت نام 50 نفر می‌باشد.

شماره تلفنهای 8492672-3 آماده راهنمایی وثبت نام از متقاضیان قبولی در آزمون ارشد است.