روزنامه رسمی منتشر کرد

اصلاحیه آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی

اصلاحیه آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اصلاح آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی منتشر شده در روزنامه رسمی کشور به شرح زیر است:

« وزارت دادگستری

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۶/ ۱۲/ ۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد سازمان تعزیرات حکومتی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳ه مورخ ۱۰/ ۱۰/ ۱۳۸۶ تصویب نمودند:

آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۰۷۳۰ مورخ ۲/ ۸/ ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱. متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۴) اضافه و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۱) تلقی می‌شود:

تبصره۲: تشکیل اداره کل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران و تفکیک آن از اداره کل تهران بزرگ به پیشنهاد رییس سازمان و تصویب وزیر دادگستری با استفاده از اعتبارات مصوب و نیروی انسانی موجود سازمان مجاز است.

۲. متن زیر جایگزین ماده (۵) می‌شود:

«ماده ۵: رییس شعبه اول تعزیرات حکومتی تهران و رییس اداره کل شهرستان‌های استان تهران و رییس شعبه اول مراکز استان‌ها مدیرکل و رییس شعبه اول شهرستان و سایر شهرها رییس اداره و دفتر مذکور خواهد بود.»

۳. متن زیر جایگزین ماده (۱۳) می‌شود:

«ماده۱۳: به‌منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی رؤسا و اعضای شعب، شعبه‌ای به عنوان «شعبه ویژه رسیدگی با تخلفات انتظامی» در تهران تشکیل می‌شود. شعبه مذکور دارای یک رییس، دو مستشار و یک عضو علی‌البدل خواهد بود. اعضای شعبه از قضات شاغل مامور و بازنشسته و روسای شعب (حداقل با ده سال سابقه تصدی شعبه) خواهند بود که با پیشنهاد وزارت دادگستری و تایید رییس‌جمهور توسط وزیر دادگستری به مدت (۵) سال منصوب می‌شوند.

تبصره۱: تشکیل جلسه با حضور سه عضو و صدور رأی با اکثریت آرا خواهد بود.

تبصره۲: مجازات متخلفین این ماده بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تصویب وزیر دادگستری می‌رسد.»

این تصویب‌نامه در تاریخ ۷/ ۲/ ۱۳۹۲ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رییس‎جمهور محمدرضا رحیمی»