اولین جلسه محاکمه ۸ متهم قاچاق کلان ارز در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در حال برگزاری است.

آغاز اولین جلسه محاکمه 8 متهم قاچاق کلان ارز

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جلسه اول رسیدگی به اتهامات هشت متهم دایر بر اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان به ریاست قاضی موحد در حال برگزاری است.

نماینده دادستان به ذکر کیفرخواست پرداخت و گفت: سابقا در پرونده در مورد متهمان عبدالرضا کاظمی و حسین حاجی‌پور کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال و حکم قطعی صادر شد.

وی در ادامه اسامی و اتهامات متهمان را شرح داد و افزود: نفر اول ایوب استاد کریمی متهم است به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان به میزان ۱۳۰۰ میلیارد تومان.

باقری ادامه داد: نفر دوم، ولی حاجی‌پور متهم است به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان به میزان ۲۸ میلیون یورو و همچنین نفر سوم راژان حاجی‌پور فرزند حسین متهم است به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان به میزان ۱۲۶ میلیون یورو.

نماینده دادستان تاکید کرد: همچنین امیر موسایی فرزند طاهر متهم است به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان به میزان ۲۵ میلیون یورو و نفر پنجم نوروز سکان فرزند علی متهم است به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان به میزان ۲۵ میلیون یورو.

وی ادامه داد: نفر ششم داریوش شجاع‌فر فرزند علی متهم است به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان به میزان ۲۱ میلیون یورو. همچنین نفر هفتم وحید فراهانی متهم است به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان به میزان ۹ میلیون یورو.

نماینده دادستان گفت: مهدی اشرفی نیز متهم است به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان به میزان ۹۵ هزار دلار است.