قابل توجه دانشپذیران کد ۲ 
امروز چهارشنبه کلاس کد ۲ 
از ساعت ۱۵ الی ۱۷:۳۰ 
درس حقوق جزا با استاد محمدی 
و از ساعت ۱۸ الی ۲۰ 
درس آ.د.مدنی با استاد شاه حسینی 
تدریس می شود


دپارتمان تخصصی وکیل راهنما


کانال تلگرام گروه آموزشی وکیل راهنما:
t.me/vakilrahnama2

اینستاگرام گروه آموزشی:
www.instagram.com/vakilrahnama_amoozeshi

وب سایت گروه آموزشی وکیل راهنما : 
www.vakilrahnama.com
www.dadazmoon.ir