بودجه بندی آزمون تعین سطح با تخفیف های ویژه:

نفرات اول تا پنجم ۸۰% تخفیف ویژه آزمون 
نفرات ششم تا دهم ۶۰% تخفیف ویژه آزمون 
نفرات یازدهم تا سی ام ۴۰% تخفیف ویژه آزمون 


تاریخ آزمون   97/12/10
 ساعت ۸ صبح
✅رزرو رایگان                                 
☎️تلفن: ۰۵۱۳۷۶۲۴۹۴۷ -۰۵۱۳۷۶۱۴۰۷۳
                              
 کانال تلگرام گروه آموزشی وکیل راهنما
t.me/vakilrahnama2
اینستاگرام گروه آموزشی
www.instagram.com/vakilrahnama_amoozeshi 
اینستاگرام مدیر محترم دپارتمان
www.instagram.com/vakileahnama1
آدرس: مشهد- بلوار ملک آباد- قدس۱۳ – پلاک ۴۴