کسب رتبه ۱ کانون خراسان توسط جواد خروشاهی و
کسب ربته ۱ سهمیه خراسان توسط خانم فهیمه مالدار و
کسب رتبه ۲ کانون تهران توسط آقای علی ملایی  و
کسب رتبه ۲ سهمیه کانون تهران توسط احسان آقا محمدی
را تبریک میگوییم
کانال تلگرام گروه آموزشی وکیل راهنما
t.me/vakilrahnama2
اینستاگرام گروه آموزشی
www.instagram.com/vakilrahnama_amoozeshi 
اینستاگرام مدیر محترم گروه
www.instagram.com/vakilrahnama1 
آیدی ارتباط مستقیم با ما در تلگرام
@vr09025051945

گروه آموزشی وکیل راهنما
برگزاری کلاس های آمادگی وکالت و قضاوت
رتبه۳،۲،۱ کانون خراسان۹۶
رتبه۲ آزمون کشوری قضاوت ۹۶