جعفری دولت آبادی:مطابق بررسی‌ها اظهارات محمدرضا خاتمی که مدعی تقلب هشت میلیونی در انتخابات سال ٨٨ شده بود صحت نداشت و این فرد هفته قبل به دادستانی مراجعه کرده و تحقیقات به اتمام رسیده است و  به زودی در مورد این فرد اتخاذ تصمیم خواهیم کرد.

گروه آموزشی وکیل راهنما با مدیریت استاد حسن زاده

کسب رتبه ۱,۲,۳ کانون خراسان آزمون وکالت ۹۶

فلسطین ۱۶ پلاک ۴۴