ساعاتی قبل کلید آزمون وکالت آمد، و باز هم نگرانی های دانشݐذیران عزیزمان وخانواده معزز ایشان را بیشتر وبیشتر احساس میکنم.

بدون هیچ تردیدی چنین آزمون هایی که به صورت تستی برگزار می شود معیار درستی جهت سنجش سواد داوطلبین نبوده و نخواهد بود.
ولی آنچه مسلم است آنهایی که تصمیم گرفته اند که وکیل شوند و در راستای آن تلاش نموده اند، دیر یا زود وکیل خواهند شد.
تاکید میکنم آنهایی که مصمم باشند وکیل خواهند شد ولی آنچه مهم است ذهن تحلیلی است که بعدا در پرونده های عملی بسیار بسیار راهگشاست.

خدارو شکر تیم آموزشی ما در این زمینه صادقانه و دلسوزانه تمام تلاش خود را هرساله انجام داده واز این پس با توان و قدرت بیشتری انجام خواهد داد،به تعبیر دیگر  تیم آموزشی ما به داوطلب ماهی نمی دهد، ماهیگیری را آموزش می دهد.
واز این حیث به تک تک دانشپذیرانمان و اعضای تیم آموزشی مان که با وجود مشکلات پیش رو دلسوزانه تلاش نموده و قضات و وکلای باسواد و متعهد به جامعه والای حقوق  ورود پیدا کردندو از این پس نیز ورود پیدا خواهند نمود، می بالم و از تک تک اعضای تیم آموزشی مان کمال تشکر وقدردانی را دارم و از خداوند متعال می خواهم که تک تک شما نیز به حقتان برسیدکه هم ما و هم خانواده عزیزتان را به مانند داوطلبین سال های قبل، خوشحال کنید.

امسال هم علیرغم سخت بودن آزمون به موفقیت دانشݐذیران عزیزمان ایمان دارم.

محمد جواد حسن زاده

گروه آموزشی وکیل راهنما با مدیریت استاد حسن زاده

کسب رتبه ۱,۲,۳ کانون خراسان آزمون وکالت ۹۶

فلسطین ۱۶ پلاک ۴۴