کودکان نابالغ و افراد بالغ زیر 16 سال مشمول لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست جهت تامین نظر شورای نگهبان تصویب کردند کلیه کودکان و نوجوانان نابالغ و نیز افراد بالغ زیر 16 سال که به تشخیص دادگاه عدم رشد و نیاز آنان به سرپرستی احراز شود و واجد شرایط مذکور در ماده 8 این قانون باشند، مشمول مفاد این قانون می‌شوند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده دیگری تصویب کردند تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان از لحاظ نگهداری، تریبت و نفقه و با رعایت تبصره ماده 15 و احترام، نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد است.

 

کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز مکلف است نسبت به سرپرست، احترامات متناسب با شان وی را رعایت کند.

 

از 227 نماینده حاضر در جلسه، 166 نفر با این مصوبه موافقت کردند.