لایحه «تامین امنیت اجتماعی زنان در مقابل خشونت» در دولت نهایی شد

معاون زنان و خانواده رییس جمهور گفت: 

لایحه تامین امنیت اجتماعی زنان در مقابل خشونت توسط دولت نهایی شده است و باید به سرعت پس از بررسی توسط قوه‌قضاییه به دولت و مجلس ابلاغ شود./