اولویت واگذاری سرپرستی با یابنده کودک و نوجوان است

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که اولویت واگذاری سرپرستی در صورت داشتن صلاحیت به فردی که طفل را پیدا می‌کند سپرده می‌شود.

 

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست، یک تبصره را به ماده مربوط به شرایط درخواست‌کنندگان سرپرستی با 154 رای موافق، 10 رای مخالف و 17 رای ممتنع از مجموع 229 رای به تصویب رساندند.

 

طبق این تبصره الحاق شده به ماده شش، در صورتی که متقاضی سرپرستی ادعای یافتن طفلی را کند و ادعای وی در دادگاه ثابت شود، چنانچه واجد شرایط مندرج در این قاانون برای سرپرستی باشد در اولویت واگذاری سرپرستی قرار می‌گیرد.