ارائه سرویس تقدیم لایحه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی


علی‌اصغر تدین معاون برنامه‌ریزی و نظارت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به ارائه سرویس تقدیم لایحه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: 

این سرویس برای افرادی فعال می‌شود که به دنبال تقدیم لایحه هستند اما تمایل به حضور در مراجع قضایی ندارند.

این سرویس آماده شده و مراحل آزمایشی و فنی خود را طی می‌کند، اوایل سال آینده شاهد ارائه سرویس تقدیم لایحه به صورت رسمی خواهیم بود.

افزایش ۴۰۰ دفتر خدمات الکترونیک قضایی تا پایان سال

ما به دنبال فعال کردن دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در تمام نقاط کشور هستیم و تلاش داریم حتی شهرهای کوچک و بخش‌ها نیز از این سرویس بهره‌مند شوند.


پرونده‌های یکتای ما به صورت اولین ورودی نزدیک به ۵ میلیون پرونده است منتهی این پرونده‌ها چرخش دارد و زمانی که از دادسرا به مراجع دیگر می‌روند تا به مرجع عالی یعنی دیوان عالی کشور تجدید نظر برسند در هر مرحله دوباره ثبت می‌شوند که رقم بالاتر می‌برد/فارس