دادآزمون
آخرین اخبار
theme

خانه » اخبار » نحوه محاسبه سهم مشاعى

نحوه محاسبه سهم مشاعى

نحوه محاسبه سهم مشاعى

سوال :
 1/50 سهم از سه سهم از چهار سهم قطعه زمینی به مساحت ۵۰۰ مترمربع چه میزان میباشد؟


پاسخ:

نیم دانگ از دو دانگ از سه دانگ از شش دانک زمینی به مساحت ۶۰۰۰ متر مربع برابر ۵۰۰ متر مربع می باشد.

هشت سهم از یکصد سهم از سیصد سهم از هشتصد و بیست و پنج سهم به مساحت ۸۲۵ متر مربع برابر هشت متر مربع می باشد.

سی بخش از چهل بخش از هشتاد بخش از سه هزارو پانصدو چهل و شش بخش زمینی به مساحت ۳۵۴۶ متر مربع برابر سی متر مربع می باشد.

هشت شعیر از دوازده شعیر از پنجاه شعیر از شصت شعیر از ۹۶ شعیر زمینی به مساحت ۱۲۰۰۰متر مربع برابر ۱۰۰۰ متر مربع می باشد.

در برخی مناطق هر یکصد سهم را برابر شش دانگ در نظر میگیرند.

در برخی مناطق هر ۲۴۰ سهم را ششدانگ در نظر میگیرند یعنی هر دانگ برابر ۴۰ سهم

در برخی مناطق هر  ۷۲ سهم را ششدانگ در نظر میگیرند یعنی هر دانگ برابر ۱۲ سهم .

در برخی مناطق هر ۹۶ سهم را ششدانگ در نظر میگیرند یعنی هر دانگ برابر ۱۶ سهم

۹۶ شعیر برابر شش دانگ می باشد.

در معاملات و تقسیمات ثبتی متراژ کل پلاک مشاعی سهم نامیده میشود.

مثلا اگر کل مساحت زمین مشاعی برابر  ۱۵۷۶۰ متر مربع باشد ، آنگاه میگویند کل زمین ۱۵۷۶۰ سهم می باشد .
در این حالت اکر فرد ثانی بمیزان ۵۰۰۰ متر مربع از مالک اول خریداری نماید میگویند ۵۰۰۰ سهم مشاع از ۱۵۷۶۰ سهم و چنانچه شخص ثالثی از نفر دوم بمیزان ۲۰۰۰ متر مربع زمین خریداری نماید میگویند ۲۰۰۰ سهم از ۵۰۰۰ سهم از ۱۵۷۶۰ سهم ششدانک زمین نفر اول.
ارادت
در این مسئله شش دانگ برابر ۴ سهم و برابر ۵۰۰ متر مربع است.


بنابراین :
 1/50 سهم از سه سهم از چهار سهم قطعه زمینی به مساحت ۵۰۰ مترمربع چه میزان میباشد؟
▪️هر سهم ۱۲۵ متر مربع است
سه سهم برابر ۳۷۵ متر مربع است
یک پنجاهم از سه سهم نیز برابر ۷.۵ متر مربع می باشد./مهندس عبدالرضا نورى

نظرات کاربران

تعداد نظرات ۰

ارسال نظر

مطالب شابه مطلب فوق

   افتخار آفرینان در آزمون وکالت 96

    

   خبر رسان تلگرامی

    

   زمان شما تا شروع آزمون؟

   !

   کارنامه افتخار آفرینان آزمون وکالت 94

    

   آخرین اخبار و اطلاعیه های حقوقی در تلگرام شما…

    

   آزمون اینترنتی

    

   مصاحبه با افتخار آفرینان گروه آموزشی

    

   محاسبه درصد

        

   ©

   هشدار حقوق مولف:

   باز نشر مطالب سایت دادآزمون

   فقط با ذکر منبع با عنوان « دادآزمون » و

   لینک به نشانی www.dadazmoon.ir

   مجاز می باشد