ابراز نگرانی از تدوین طرح‌ها و لوایح مرتبط با وکالت بدون اطلاع و دخالت کانون‌های وکلا

جلیل مالکی عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری گفت:

بار دیگر زمزمه‌های تهیه طرح قانونی برای کانون‌های وکلای دادگستری با عناوین مختلف ساماندهی وکالت، طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت و اصلاح قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت از تریبون‌های مختلف بالاخص تریبون برخی از اعضای محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به گوش می‌رسد.

قاعدتاً تهیه چنین طرح‌هایی به موجب قانون اساسی از حقوق نمایندگان محترم مجلس است و کسی قصد مخالفت با اصل آن را ندارد.

نکته نگران‌کننده این موضوع، عدم اطلاع و دخالت کانون‌های وکلای دادگستری به عنوان متولیان اصلی نهاد وکالت دادگستری در تهیه این قبیل طرح‌ها آن هم با توجیهاتی غیرمنطبق با واقعیات است. 

فراموش نکنیم که چندین بار مراجع مختلف در قوای سه‌گانه اقدام به تهیه طرح یا لوایح مشابهی بدون اطلاع و دخالت کانون های وکلای دادگستری و اتفاقا با همان توجیهات غیرواقعی مطروحه در روزهای اخیر کرده‌اند، ولی هر بار به دلیل غیرمنطبق بودن طرح‌ها و لوایح مذکور با واقعیات وجودی نهاد وکالت به نتیجه نرسیده است.

آخرین مورد آن لایحه جامع وکالت تهیه شده توسط قوه محترم قضاییه تا قبل از اصلاح اساسی آن توسط کانون های وکلای دادگستری بود. لایحه‌ای که تا قبل از اصلاح بنیادین آن هر سه قوه حاکمه سعی وافر در تصویب آن داشتند، ولی بعد از اصلاح بنیادین و منطبق شدن با خواست ملت و جامعه وکالت همه درصدد اضمحلال آن برآمدند تا ما امروز شاهد بحران های اجتماعی از قبیل کمپین حذف ظرفیت وکالت و تصویب بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم، توسعه و استمرار پذیرش کارآموز وکالت توسط مرکز مشاوران قوه قضاییه و مآلاً تصویب طرح یک فوریتی برای جلوگیری از این امر در مجلس باشیم.

امیدوارم نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی بالاخص اعضای محترم کمیسیون قضایی مجلس با مرور تاریخ ۲۰ ساله گذشته و با واگذار کردن امر تهیه پیش‌نویس طرح‌ها یا لوایح به کانون‌های وکلای دادگستری و یا استفاده از پیش‌نویس‌های تهیه شده قبلی این نهاد، از تکرار تجربه ناموفق گذشته خودداری کنند که آزموده را آزمودن خطاست.