دادآزمون
آخرین اخبار
theme

خانه » اخبار » نکاتی چند از اصول فقه

نکاتی چند از اصول فقه

نکاتی چند از اصول فقه

نکته ١: اجماع از نظر شیعه، عام است و از نظر اهل سنت، خاص است. 

نکته ۲: اجماع ازنظر شیعه دو مورد است:۱.اتفاق همه ۲.اتفاق اکثر. 

نکته ۳: از نظر شیعه اجماع به خودی خود حجت نیست بلکه به این دلیل حجت است که کاشفیت از رأی معصوم است. 

نکته ۴: از نظر شیعه، اجماع طریقیت دارد. 

نکته ۵: نحوه‌ی کشف اجماع: ۱.اتفاق امت  ۲.قاعده‌ی وجوب لطف ۳.استنتاج یا حدس 

نکته ۶: اقسام اجماع براساس چگونگی کاشفیت: ۱.سکوتی ۲.دخولی یا تضمنی ۳.لطفی ۴.حدسی یا استنتاجی 

نکته ۷: اجماع سکوتی: چنانچه در موردی خاص هیچ یک از فقها رأی مخالف نداده باشند در آن مورد اجماع سکوتی وجود دارد. 

نکته ۸: اجماع دخولی یا تضمنی:اگر فقهای شیعه همگی بر حکمی اتفاق نظر داشته باشند امام معصوم (ع) در میان فقها حاضر شده و رأی خود را به صورت مجتهدی مجهول الهویه صادر می کند. 

نکته ۹: اجماع لطفی: قاعده‌ی لطف موجب ایجاد حصول اجماع است. 

نکته ۱۰: قاعده‌ی لطف: وجود  امام(ع) لطف خداوند در میان بندگانش است که موجب جلوگیری از کج‌روی و انحراف است. 
 

نظرات کاربران

تعداد نظرات ۰

ارسال نظر

مطالب شابه مطلب فوق

   افتخار آفرینان در آزمون وکالت 96

    

   بودجه بندی آزمونهای آزمایشی وکالت 96

    

   خبر رسان تلگرامی

    

   شروع آزمونهای آزمایشی وکالت 97

    

   زمان شما تا شروع آزمون؟

   !

   کارنامه افتخار آفرینان آزمون وکالت 94

    

   آخرین اخبار و اطلاعیه های حقوقی در تلگرام شما…

    

   آزمون اینترنتی

    

   مصاحبه با افتخار آفرینان گروه آموزشی

    

   محاسبه درصد

        

   ©

   هشدار حقوق مولف:

   باز نشر مطالب سایت دادآزمون

   فقط با ذکر منبع با عنوان « دادآزمون » و

   لینک به نشانی www.dadazmoon.ir

   مجاز می باشد