افتخاری دیگر در آزمون وکالت 96

افتخاری دیگر در آزمون وکالت ۹۶

موسسه آموزش عالی فناوران توس
گروه آموزشی حسن زاده

کسب رتبه ۱ و۲و۳و۷و۱۰و۱۱و۱۸و۱۹و۲۳و۲۷و۳۰و۳۷و۳۸و۴۲و۴۳و۴۴و۵۱و۵۵و…کانون خراسان و سایر کانون ها را به این افتخار آفرینان تبریک عرض مینماییم.