دادآزمون
آخرین اخبار
theme

خانه » اخبار » قرارهای قابل اعتراض

قرارهای قابل اعتراض

قرارهای قابل اعتراض

⚡️١. قرار منع تعقیب

⚡️٢. قرار موقوفی تعقیب

⚡️٣. قرار اناطہ

⚡️۴. قراربازداشت موقت

⚡️۵. قرار ابقاء تأمین کیفری

⚡️۶. قرار تأمین خواستہ

⚡️٧. قرار بایگانی کردن پروندہ

⚡️٨. قرار تعلیق تعقیب

⚡️٩. قرار کفالت و قرار تعلیق وثیقہ منتهی بہ بازداشت و عدم پذیرش کفیل یا وثیقہ 

⚡️١٠ . قرار تشدید تأمین کیفری

⚡️١١. قرار رد درخواست فک ، قرار بازداشت یا تبدیل آن

⚡️١٢. قرار نظارت قضایی (مانند عدم و خروج از کشور)

⚡️١٣. تصمیم بہ ابقاء قرار منتهی بہ بازداشت

⚡️١۴. قرار رد ایراد رد دادرس

⚡️١۵. قرار توقف تحقیقات

⚡️١۶. قرار رد درخواست دسترسی بہ اوراق پروندہ

⚡️١٧. قرار عدم دسترسی بہ اوراق پروندہ

⚡️١٨. جلوگیری از فعالیت برخی از واحدهای خدماتی و تولیدی بہ عنوان تأمین خواستہ

⚡️١٩. رد درخواست مطالبہ

⚡️٢٠. قرار بازداشت موقت صادرہ از دادگاہ

⚡️٢١. قرار عدم صلاحیت صادرہ از دادگاہ

⚡️٢٢. تصمیم مقام قضایی در خصوص ضبط، استرداد یا معدوم کردن اشیاء

⚡️٢٣. دستور دادستان مبنی بر اخذ وجہ التزام ، وجہ الکفالہ و یا ضبط وثیقہ
 

نظرات کاربران

تعداد نظرات ۰

ارسال نظر

مطالب شابه مطلب فوق

   افتخار آفرینان در آزمون وکالت 96

    

   بودجه بندی آزمونهای آزمایشی وکالت 96

    

   خبر رسان تلگرامی

    

   شروع آزمونهای آزمایشی وکالت 97

    

   زمان شما تا شروع آزمون؟

   !

   کارنامه افتخار آفرینان آزمون وکالت 94

    

   آخرین اخبار و اطلاعیه های حقوقی در تلگرام شما…

    

   آزمون اینترنتی

    

   مصاحبه با افتخار آفرینان گروه آموزشی

    

   محاسبه درصد

        

   ©

   هشدار حقوق مولف:

   باز نشر مطالب سایت دادآزمون

   فقط با ذکر منبع با عنوان « دادآزمون » و

   لینک به نشانی www.dadazmoon.ir

   مجاز می باشد