دادآزمون
آخرین اخبار
theme

خانه » اخبار » قرارهای قابل اعتراض

قرارهای قابل اعتراض

قرارهای قابل اعتراض

⚡️١. قرار منع تعقیب

⚡️٢. قرار موقوفی تعقیب

⚡️٣. قرار اناطہ

⚡️۴. قراربازداشت موقت

⚡️۵. قرار ابقاء تأمین کیفری

⚡️۶. قرار تأمین خواستہ

⚡️٧. قرار بایگانی کردن پروندہ

⚡️٨. قرار تعلیق تعقیب

⚡️٩. قرار کفالت و قرار تعلیق وثیقہ منتهی بہ بازداشت و عدم پذیرش کفیل یا وثیقہ 

⚡️١٠ . قرار تشدید تأمین کیفری

⚡️١١. قرار رد درخواست فک ، قرار بازداشت یا تبدیل آن

⚡️١٢. قرار نظارت قضایی (مانند عدم و خروج از کشور)

⚡️١٣. تصمیم بہ ابقاء قرار منتهی بہ بازداشت

⚡️١۴. قرار رد ایراد رد دادرس

⚡️١۵. قرار توقف تحقیقات

⚡️١۶. قرار رد درخواست دسترسی بہ اوراق پروندہ

⚡️١٧. قرار عدم دسترسی بہ اوراق پروندہ

⚡️١٨. جلوگیری از فعالیت برخی از واحدهای خدماتی و تولیدی بہ عنوان تأمین خواستہ

⚡️١٩. رد درخواست مطالبہ

⚡️٢٠. قرار بازداشت موقت صادرہ از دادگاہ

⚡️٢١. قرار عدم صلاحیت صادرہ از دادگاہ

⚡️٢٢. تصمیم مقام قضایی در خصوص ضبط، استرداد یا معدوم کردن اشیاء

⚡️٢٣. دستور دادستان مبنی بر اخذ وجہ التزام ، وجہ الکفالہ و یا ضبط وثیقہ
 

نظرات کاربران

تعداد نظرات 0

ارسال نظر

مطالب شابه مطلب فوق

افتخار آفرینان در آزمون وکالت 96

 

خبر رسان تلگرامی

 

کارنامه افتخار آفرینان آزمون وکالت 94

 

آخرین اخبار و اطلاعیه های حقوقی در تلگرام شما…

 

آزمون اینترنتی

 

مصاحبه با افتخار آفرینان گروه آموزشی

 

محاسبه درصد

     

©

هشدار حقوق مولف:

باز نشر مطالب سایت دادآزمون

فقط با ذکر منبع با عنوان « دادآزمون » و

لینک به نشانی www.dadazmoon.ir

مجاز می باشد