انتخابات هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران برگزار شد/ رقابت۳۵ نفر برای ۱۰ کرسی

کانون سردفتران و دفتریاران به وسیله هیئت مدیره­ ای مرکب از هفت عضو اصلی و سه عضو علی البدل اداره می­ شود. نظارت بر انتخابات هیات مدیره کانون، توسط هیاتی از طرف رئیس قوه قضائیه انجام می­ شود و سردفتران و دفتریارانی می­ توانند برای عضویت هیات مدیره کانون انتخاب شوند که حداقل دارای ده سال سابقه تصدی دفتر اسناد­رسمی و دفتریاری بوده و در 5 سال اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته باشند.

انتخابات چهارمین دوره هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران مرکز، با رقابت ۳۵ سردفتر و ۱۶ دفتریار صبح جمعه ۲۷ بهمن، در محل کانون برگزار شد.

 به گزارش رساله حقوق به نقل از پایگاه اطلاع ­رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، چهارمین دوره­ انتخابات هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران مرکز،با افزایش قابل­ توجه مشارکت سردفتران و دفتریاران نسبت به دوره­ قبلی انتخابات هیات مدیره برگزارشد. این،بیشترین مشارکت در تمام انتخابات ادوار گذشته هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران محسوب می­شود.

 با پایان زمان اخذ رای­ در ساعت۱۶، هم ­اکنون کار شمارش آراء آغاز شده است.

 براساس قانون دفاتر اسناد­رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، انتخابات کانون، هر سه سال یک بار برگزار می شود. ماده۵۸ این قانون مقرر می­ دارد: «قوه قضائیه در تهران و سایر مراکز استان با توجه به تعداد دفاتر اسناد رسمی و سایر مقتضیات محلی،کانون سردفتران و دفتریاران را تحت نظارت خود تشکیل خواهد داد.کانون دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و از نظر نظامات، تابع قوه قضائیه خواهد بود.»

 براساس قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران،کانون سردفتران و دفتریاران به وسیله هیئت مدیره­ ای مرکب از هفت عضو اصلی شامل «پنج سردفتر و دو دفتریار اول» و سه عضو علی البدل «دو سردفتر و یک دفتریار» اداره می­ شود. نظارت بر انتخابات هیات مدیره کانون، توسط هیاتی از طرف رئیس قوه قضائیه انجام می­ شود و سردفتران و دفتریارانی می­ توانند برای عضویت هیات مدیره کانون انتخاب شوند که حداقل دارای ده سال سابقه تصدی دفتر اسناد­رسمی و دفتریاری بوده و در ۵ سال اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته باشند.

 خاطرنشان می­ شود پس از شمارش آرا، هیات نظارت بر انتخابات صورت اسامی ۱۵ نفر سردفتر و ۱۵ نفر دفتریار حائز اکثریت را ضمن صورت­ مجلس پایان انتخابات، به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال خواهد داشت و رئیس قوه قضائیه از بین منتخبین، اعضاء اصلی و علی البدل کانون را تعیین خواهد کرد.