نتایج فراخوان تکمیل ظرفیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراکزاستان‌ها در سال ۹۶ اعلام شد.

متقاضیان می‌توانند جهت مشاهده نتیجه ثبت نام با مراجعه به در‌گاه  adliran.ir و فشردن کلید «ثبت‌نام و پیگیری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در قسمت «پیگیری» با استفاده از شماره ملی و رمز عبور خود اقدام کنند.

زمان و نحوه اعتراض به نتایج اولیه فراخوان

متقاضیان می‌توانند از تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۶ به مدت ۱۰روز اعتراض خود را در این خصوص با ورود به صفحه شخصی خود در قسمت ثبت نام و پیگیری مجوز دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و انتخاب گزینه «ارسال شکایت» اعلام نمایند.