سیدعلیرضا آوایی در حاشیه حضور در جلسه  کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه طرح سوال یکی از نمایندگان درباره سرانجام تشکیل پلیس اطفال اظهار داشت: پلیس اطفال از جمله مواردی است که در قانون آئین دادرسی کیفری پیش بینی شده است.

وی افزود: در آنجا مقرر شده است که لایحه ای به همین منظور تهیه و مراحل قانونی آن طی شود تا پلیس اطفال تشکیل شود.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: این لایحه هم اکنون در معاونت مربوطه در قوه قضائیه آماده و تکمیل شده و آماده است که به رؤیت رئیس قوه قضائیه برسد و سپس تقدیم مجلس شود.

آوایی تصریح کرد: نماینده محترم سوال کننده از این پاسخ قانع شد.

وزیر دادگستری همچنین با اشاره به سوال دیگر مطرح شده از وی درباره ساماندهی حق الزحمه اعضای ثابت شوراهای حل اختلاف گفت: در این رابطه گزارشی از پیگیری های صورت گرفته در دولت و قوه قضائیه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی به کمیسیون قضایی مجلس ارائه شد.

آوایی تأکید کرد: امیدواریم امسال و سال آینده با توجه به برنامه ریزی انجام شده، روند بهتری از جهت دریافتی ها در شوراهای حل اختلاف وجود داشته باشد؛ البته نماینده سوال کننده اعلام کرد که تا زمان مشخص شدن نتیجه پیگیری ها قانع نمی شودو ما هم همه تلاشمان را برای به نتیجه رسیدن این موضوع خواهیم کرد.