صاحب دفتر  ثبت ازدواج و طلاق مکلف است فی‌المجلس پس از ثبت نکاح یا طلاق نکاحیه یا طلاق‌نامه و اوراق هویت را بازپس دهد
 

رأی شماره ۴۷۷ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

▪️موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ از پنجمین جلسه مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۴ ستاد ساماندهی امور جوانان استان البرز

خلاصه مصوبه مورد شکایت: ستاد ساماندهی امور جوانان استان البرز اقدام به تصویب مصوبه‌ای با عنوان «طرح تدبیر زندگی» نموده که زوجین را ملزم به به طی دوره آموزشی می‌نماید و مقرر می‌دارد که سران دفاتر ازدواج پس از ارائه گواهی گذراندن طرح مذکور و ارائه آن به دفاتر، دفترچه ازدواج (نکاحیه) و شناسنامه‌های زوجین را به آنان تحویل دهند.

متن رأی هیئت عمومی:
 

نظر به اینکه در ماده ۱۴ نظام‌نامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق اصلاحیه مصوب ریاست قوه‌قضائیه مقرر شده است که صاحب دفتر مکلف است فی‌المجلس پس از ثبت نکاح یا طلاق یک جلد نکاحیه یا طلاق‌نامه مطابق ثبت واقعه تهیه و پس از امضاء اشخاصی که دفتر ثبت را امضاء کرده‌اند حسب مورد به زوجه یا طلاق‌دهنده تحویل نماید، و در مقررات قانونی دلیلی وجود ندارد که ارائه دفترچه ازدواج و شناسنامه‌ها به زوجین منوط به طی دوره آموزشی و مشاوره قبل از ازدواج شده باشد، بنابراین تصویب مصوبه مورد اعتراض از حدود صلاحیت ستاد ساماندهی امور جوانان استان البرز خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.