گفتگو با دکتر  ایرج گلدوزیان،
گفتگو با دکتر ایرج گلدوزیان،

در این برنامه خواهید شنید:

  • گفتگو با دکتر  ایرج گلدوزیان، استاد شهیر حقوق جزا و جرم‌شناسی کشور.
  • گفتگو با آقای سلمان کونانی، عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان.
  • [podcast]http://lawradio.in/wp-content/uploads/2013/02/Radio57.mp3[/podcast]