قضات نباید پس از بازنشستگی «وکیل» شوند/آزمون وکالت برداشته می شود

«ابوالفضل ابوترابی»، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و از امضاکنندگان طرح بازنشستگی زودتر از موعد مشاغل قضایی در گفت وگو با روزنامه«قانون» بیان کرد در عین‌حال که شغل قضاوت را در زمره مشاغل سخت برمی‌شمارد اما باور دارد که نباید قضات پس از دوره خدمت‌شان به شغل وکالت روی آورند زیرا چنین شرایطی ظرفیت‌های شغلی را بر جوانان محدود می‌کند. او در گفت‌وگو با «قانون» گفت: «حجم کاری قضات بین دو تا چهار برابر استاندارد جهانی است. می‌دانیم که شغل در روحیه افراد بسیار موثر است از این رو به دلیل بار کاری بسیار بالا و ذات شغل قضاوت، قضات در معرض انواع آسیب‌ها قرار دارند. تبلور مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی در دستگاه قضاست و قضات وظیفه رسیدگی جزیی به تمام این آسیب‌ها را بر دوش دارند. این شرایط باعث می‌شود که قضات پس از سال‌ها دچار رخوت و آسیب شوند. می‌دانیم که بسیاری از قضات بخشی از پرونده‌ها را به خانه می‌برند تا بتوانند از پس وظیفه محول‌شده برآیند. میزان کار شبانه‌روزی و تنش‌های ذاتی حرفه قضاوت، اسباب پریشانی و آسیب‌دیدگی شاغلان قضایی را فراهم می‌کند. متاسفانه شرایط ساختمان‌های دادگستری نیز به‌هیچ‌وجه مطلوب نیست. قضات و کارمندان قضایی باید سال‌ها در ساختمان‌هایی غیراستاندارد فعالیت کنند؛ از این جهت نیز شغل قضاوت در ایران دچار مشکل است. با ذکر تمام این موضوعات، ضرورت دارد که شغل قضاوت در زمره مشاغل سخت محسوب شود. البته باید توجه داشته باشیم که نمایندگان مجلس به دنبال تصویب طرح الزامی‌بودن وکالت در ایران هستند. در آن طرح قضات بازنشسته حق وکالت نخواهند داشت زیرا اگر قضات پس از دوره خدمت قضایی به شغل وکالت روی نیاورند، عرصه انتخاب شغل برای جوانان فارغ‎التحصیل رشته حقوق بازتر می‌شود. از سوی دیگر در تمام پرونده به جز موارد استثنا وکیل باید حضور داشته باشد. هرچند در صورت تصویب طرح مذکور دیگر برای وکالت، کنکور وجود نخواهد داشت. ما در آن طرح به دنبال احقاق چند موضوع هستیم؛ نخست آنکه با الزامی‌شدن وکالت، مشکل بی‌کاری وکلا حل خواهد شد. دوم آنکه اگر وکالت، اجباری و در کنارش آزمون وکالت برداشته شود، وکلا درجه‌بندی می‌شوند. به نحوی که به وکیل پایه یک، دو و سه تقسیم می‌شوند. گذراندن هرپایه مستلزم هشت‌سال وکالت است. پس از ۲۴سال وکالت، وکیل به «سروکیل» تبدیل می‌شود. وقتی وکیلی به درجه سروکیلی برسد، خواهان و خوانده پرونده به همراه وکلای‌شان باید پیش او روند تا او در جلسه‌ای تحت عنوان پیش‌دادگاه، پرونده را بررسی کند. در آن جلسه تمام دلایل و امارات بررسی می‌شود و اگر سروکیل تشخیص داد که دلایل موجه و قابل طرح در دادگاه است، جواز طرح دعوا در دادگاه را صادر می کند در غیراین صورت از ورود پرونده به محکمه جلوگیری می‌شود. در این طرح استقلال وکلا به طور کامل حفظ می‌شود. در این طرح، قضات نمی‌توانند به دلیل سابقه قضایی وکیل شوند. ایشان یا باید به شغل قضایی خود ادامه دهند یا آنکه بازنشسته شوند زیرا کسی حق ندارد مشاغل جوانان را محدود کند. البته باید خاطر نشان کرد که دو طرح مذکور با جزییات بیشتری همراه خواهد شد که این موضوع مستلزم بررسی‌های بیشتر و تخصصی‌تر است»