تعیین حد نصاب دومیلیارد ریالی برای کاراموزان وکالت کانون وکلای قم

بنا به مصوبه مورخ۹۶/۶/۱۳هیات مدیره کانون وکلای قم حد نصاب ریالی قبول وکالت توسط کاراموزان محترم مبلغ دو ملیارد ریال تعیین گردید.