دادآزمون
آخرین اخبار
theme

خانه » اخبار » رای بدوی : صِرف نگهداری پاسور بدون بُرد و باخت و قماربازی

رای بدوی : صِرف نگهداری پاسور بدون بُرد و باخت و قماربازی

صِرف نگهداری پاسور بدون بُرد و باخت و قماربازی، نگهداری آلات قمار محسوب نمی‌گردد.

 

مرجع صدور:   شعبه ۵۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۱۱/۲۴   شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۳۹۴

رای بدوی

به موجب کیفرخواست شماره ۳۰۰۲۵۲۷-۱۵/۷/۱۳۹۱ صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه۲۱ تهران ۱- ه.پ. فرزند ن. ۳۸ ساله اهل و ساکن تهران و متأهل و مسلمان و آزاد با تودیع وثیقه و با وکالت م.ش. ۲- ز.ش. فرزند الف. ۳۹ ساله اهل و ساکن تهران و متأهل و مسلمان و آزاد با تودیع وثیقه و با وکالت م.ز. متهم هستند به خرید و فروش و نگهداری مشروبات الکلی و متهم ردیف اول علاوه بر آن متهم است به نگهداری آلات قمار. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده و گزارش مرجع انتظامی از نحوه ی کشف مشروبات الکلی ۱۱ بطری در حال فروش و ۱۲۵ بطری از منزل متهم ردیف اول و اقرار صریح و مقرون به واقع وی در تحقیقات مقدماتی و نیزلایحه‌ی دفاعیه وکیل وی و نیز اظهارات ایشان در جلسه‌ی دادرسی که بیانگر بزهکاری متهم می‌باشد و النهایه درخواست تخفیف در اِعمال مجازات را مطرح کرده است و با عنایت به سایر امارات و قرائن، بزهکاری وی را محرز دانسته و به استناد مواد ۴۷ و ۷۰۲ قانون (اصلاح موادی از) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۷ و بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به جهت وضع خاص متهم و وضعیت تأهل و دارا بودن ۲ دختر و سرپرستی آنان و نیز فقد سابقه‌ی کیفری، نام‌برده را به تحمل ۹۱ روز حبس و پنجاه ضربه شلاق تعزیری و به پرداخت دویست میلیون ریال جزای نقدی بابت پنج برابر ارزش تجاری مشروبات الکلی مکشوفه از متهم در حق صندوق دولت محکوم می‌کند و مشروبات الکلی نیز معدوم شود. اما در خصوص اتهام متهم ردیف دوم (ز.ش.) همسر متهم مبنی بر خرید و فروش و نگهداری مشروبات الکلی، نظر به انکار شدید متهم در طول تحقیقات مقدماتی و نیز در جلسه‌ی دادرسی و مدعی است که از فعالیت همسرش (متهم ردیف اول) بی‌اطلاع بود و تحقیقات محلی به عمل آمده به شرح اوراق ۱۸ و ۲۸ پرونده نیز معارض یکدیگر و موجب حصول علم بر بزهکاری وی نمی‌گردد همچنین در خصوص اتهام دیگر متهم ردیف اول دایر بر نگهداری آلات قمار، نظر به این که صِرف نگهداری پاسور بدون بُرد و باخت و قماربازی آلات قمار محسوب نمی‌گردد و دلیلی نیز بر قماربازی در پرونده ارائه نشده است؛ بنابراین به استناد ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر برائت متهم ردیف اول (ه.پ.) از بزه نگهداری آلات قمار و ردیف دوم (ز.ش.) از بزه خرید و فروش و نگهداری مشروبات الکلی صادر و اعلام می‌گردد و مشروبات الکلی نیز معدوم گردد لکن پاسور مسترد گردد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۸۹ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غفاری

رای دادگاه تجدید نظر
 در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. به وکالت از آقای ه.پ. فرزند ن. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۰۹۸۷ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۰۸۹ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام خرید و فروش و نگهداری مشروبات الکلی با اعمال بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به‌صورت کلی، به تحمل ۹۱ روز حبس و ۵۰ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت دویست میلیون ریال به‌عنوان جزای نقدی بابت پنج برابر ارزش تجاری مشروبات الکلی مکشوفه به نفع دولت محکوم گردیده است که با عنایت به اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به‌صورت کلی مراتب طی استعلام از دادگاه بدوی سوال گردید و اعلام گردیده است که در مورد شلاق ماده مذکور اعمال نگردیده است. با عنایت به رفع ابهام و با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده اعتراض مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آن‌را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد بـــنابراین ضمـــن رد تجـــدیدنــظرخواهـــی، دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداً به بند الف از ماده ۲۵۷ قانون مرقوم تأیید و استوار می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صلاحی ـ نبوی لاریمی #پاسور #قمار

نظرات کاربران

تعداد نظرات ۰

ارسال نظر

مطالب شابه مطلب فوق

   افتخار آفرینان در آزمون وکالت 96

    

   خبر رسان تلگرامی

    

   زمان شما تا شروع آزمون؟

   !

   کارنامه افتخار آفرینان آزمون وکالت 94

    

   آخرین اخبار و اطلاعیه های حقوقی در تلگرام شما…

    

   آزمون اینترنتی

    

   مصاحبه با افتخار آفرینان گروه آموزشی

    

   محاسبه درصد

        

   ©

   هشدار حقوق مولف:

   باز نشر مطالب سایت دادآزمون

   فقط با ذکر منبع با عنوان « دادآزمون » و

   لینک به نشانی www.dadazmoon.ir

   مجاز می باشد