آیین‌نامه بانک اطلاعات مجرمین حرفه‌ای و خطرناک نوشته شده است

… به گزارش ایسنا سخنگوی دستگاه قضا افزود: مثلا ممکن است قراری به کفالت صادر شود و بگویند چرا به وثیقه تبدیل شد یا قرار وثیقه یک میلیارد تومانی صادر شو، گزارشات دیگری به دست بازپرس برسد و متوجه شوند که قرار بازداشت یک میلیاردی کم است و آن را به ۱۰ میلیاردی تشدید کنند که اگر دادستان متهم یا وکیل اعتراض داشته باشند می‌توانند اعتراض کنند. در مورد موضوع اخیر هم که سوال شد ۱۳۰ فقره نبوده. فرد با فیش حقوقی آزاد نشده اصلا آزاد نشده؛بلکه پایان محکومیت دو سال حبس آزاد می شود.

 

محسنی اژه‌ای گفت: مطلب دیگری را هم که باید تاکید کرد این است که دستگاه‌های پیشگیری امنیتی و نیروی انتظامی باید به این موضوع توجه کنند که اطلاعات مجرمین حرفه‌ای و خطرناک باید در بانک اطلاعاتی ثبت شود. آیین نامه این بانک اطلاعاتی نوشته شده و این افرادی که حرفه‌ای و خطرناک هستند باید مراقبت‌هایی نسبت به آن‌ها انجام گیرد.

خبرنگاری از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که رئیس پلیس اخیرا گفته بود ۶۰ درصد از افرادی که درعملیات ۴۸ ساعته دستگیر شده‌اند، سابقه‌دار بوده اند. قوه‌قضائیه قرار بود با توجه به نظام مراقبتی پس از خروج از زندان دستبندهای الکترونیکی در نظر گیرند؛ آیا در اینبار برنامه‌ای ندارید؟ محسنی‌ اژه‌ای گفت: در مواردی نیروی انتظامی طرح یا مانوری اجرا می‌کند. عده زیادی را به صورت دسته جمعی دستگیر می‌کند و به این معنا نیست که تمام این افراد متهمند و اتهام‌شان ثابت شود. برای مثال ۵۰ نفر دستگیر می‌شوند و در آن زمان که در حال دستگیری هستند نمی‌توانند تشخیص دهند که کدام متهمند. برای مثال در برخی پارتی‌های شبانه که موارد مجرمانه‌ای مانند شرب خمر و ابتذال وجود دارد، عده‌ای دستگیر می شوند. آیا همه مجرم تلقی می‌شوند؟ خیر. در مورد این ۴۰ درصد یا ۶۰ درصد برخی از آن‌ها که دستگیر می‌شوند ممکن است همه متهم نشوند. برخی یک یا دو روزه یا حتی کمتر آزاد می‌شوند و رسیدگی برخی از آن‌ها حتی به پرونده کیفری هم نمی‌رسد. شاید برخی از آن‌ها را هم خود پلیس آزاد کند.

وی افزود: در مورد موضوع پابندها هم قانون اجازه می‌دهد با یک شرایطی که آیین‌نامه هم نوشته و ابلاغ شده به جای تحمل حبس در زندان در جای مخصوصی که قاضی تعیین می‌کند آن فرد با پابند الکترونیکی بتواند حبس خود را خارج از زندان تحمل کند. این موضوع برای مجرمینی که محکومیت‌شان در زندان به پایان میرسد نیست. برای کسانی است که محکوم به حبس شده‌اند. ما در اینباره مشکلات بودجه‌ای داریم. موضوع به صورت آزمایشی آغاز شده و توسعه پیدا کرده است. اگر بودجه کافی بود این موضوع سرعت بیشتری پیدا می‌کرد. حتما هم ضرورت دارد این بانک اطلاعاتی تکمیل شود تا مجرمین خطرناک همزمان با رسیدگی توسط ضابطین، مراقبت‌هایی نسبت به آن‌ها انجام گیرد که این موضوع هم در شرف اقدام است بانک تشکیل شده که باید تکمیل شود تا به صورت آنلاین دستگاه ها از آن بهره ببرند.