دادآزمون
آخرین اخبار
theme

خانه » اخبار » خلاصه ای از تخلفات انتظامی وکلا

خلاصه ای از تخلفات انتظامی وکلا

✅خلاصه ای از تخلفات انتظامی وکلا 

مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است:
۱-اخطار کتبی
۲-توبیخ با درج در پرونده
۳-توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون
۴-تنزل درجه
۵-ممنوعیت از سه ماه تا دو سال
۶-محرومیت دائم از شغل وکالت
تخلف از نظاماتی که کانون برای وکلا تعیین مینماید مستوجب مجازات انتظامی درجه ۱ و ۲ است.
 مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳:
•    انجام وکالت بدون تمدید پروانه
•    تجاهر به مسکر و مواد مخدره و مراوده در اماکن فساد
•    عدم حضور در جلسات دادگاه بدون عذر موجه
•    عدم قبول مراسلات کانون و امتناع از دادن رسید در قبال آنها
•  عدم ارائه رسید در قبال وجوه و اموال و اسناد دریافتی از موکل
•  عدم رعایت تقدم در جلسات محاکمه ای که همزمان هستند یا عدم رعایت تقدم محاکمات کیفری
•        وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار اول 
•  تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز برای بار اول
 
مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ۴:
•        عدم ارائه رسید در قبال وجوه و اموال و اسناد دریافتی ازموکل
•        تجاهر به مسکر و مواد مخدره و مراوده در اماکن فساد
•  انجام وکالت بدون تمدید پروانه
•    عدم حضور در جلسات دادگاه بدون عذر موجه
•  اشتغال به شغل وکالت و مداومت در انجام آن
•  معرفی خود با درجه بالاتر
•        تحصیل وکالت با توسل به وسایل فریبنده
•        تحصیل وجه یا مال یا سند دیگری زائد بر حق الوکاله قراردادی، یا تعرفه ای( در مواردیکه قراردادی در بین نیست)
•  عدم اطلاع استعفا به دادگاه و موکل یا استعفا در زمانی که موکل مجال کافی برای معرفی وکیل جدید ندارد
•   قبول وکالت در دعاوی که وکیل قبلا با سمت قضایی یا داوری در آن دخالت داشته است
•    قبول وکالت علیه ارگانهای دولتی  که  وکیل سنت وکالت یا مشاوره آن اداره را دارد
•  استعفاء از وکالت و قبول مجدد آن  یا اعمال مشابه به منظور اطاله دادرسی 
•        اظهارات غیر محترمانه نسبت به محاکم و مقامات رسمی و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص
•  عدم آگاه نمودن موکل به منظور پرداخت هزینه های پرونده که موجب تضییع حق موکل گردد
•  وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار دوم
•   تقدیم عرضحالی که از حیث تمبر ناقص است 
•   تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز برای بار دوم
مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ۵:
•  قبول وکالت بصورت تصنعی (در ظاهر بنام دیگری در باطن برای خود)
•   افشاء اسرار موکل 
•   تخلف از قسم
•        عدم تحویل یک نسخه از وکالتنامه به موکل برای باراول
•        وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار سوم
•   عدم تحویل پروانه به کانون بعد از اعلام کانون مبنی بر تعلیق پروانه
•  شرکت در مدعی به
•    انتقال قرارداد حق الوکاله به دیگری
•  تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز برای بار سوم
مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ۶:
•        مواضعه و تبانی با طرف دعوی و خیانت به موکل 
•    قبول وکالت علیه موکل سابق در همان موضوعی که وکالت آنرا بعهده داشته است
•   تحصیل پروانه وکالت بدون داشتن شرایط مقرره و یا فاقد شرایط مذکور شدن
•    اثبات خلاف عذری که وکیل برای عدم حضور در دادگاه یا دادسرا یا دادگاه انتظامی اظهار نموده
•  عدم تحویل یک نسخه از وکالتنامه به موکل برای بار دوم
•        وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار چهارم
•   عدم تحویل پروانه به کانون پس از اعلام کانون مبنی بر تعلیق پروانه
•   شرکت در مدعی به
•   انتقال قراردادحق الوکاله به دیگری

نظرات کاربران

تعداد نظرات ۰

ارسال نظر

مطالب شابه مطلب فوق

   افتخار آفرینان در آزمون وکالت 96

    

   خبر رسان تلگرامی

    

   زمان شما تا شروع آزمون؟

   !

   کارنامه افتخار آفرینان آزمون وکالت 94

    

   آخرین اخبار و اطلاعیه های حقوقی در تلگرام شما…

    

   آزمون اینترنتی

    

   مصاحبه با افتخار آفرینان گروه آموزشی

    

   محاسبه درصد

        

   ©

   هشدار حقوق مولف:

   باز نشر مطالب سایت دادآزمون

   فقط با ذکر منبع با عنوان « دادآزمون » و

   لینک به نشانی www.dadazmoon.ir

   مجاز می باشد