دادآزمون
آخرین اخبار
theme

خانه » قوانین و مصوبات » آخرین مصوبات قانونی » راى دیوان عدالت ادارى

راى دیوان عدالت ادارى

چکیده: 
صدور حکم تخریب مستلزم احراز مغایرت بنای احداثی با یکی از اصول سه گانه شهرسازی، فنی و بهداشتی بوده و صدور حکم تخریب به لحاظ وقوع ملک در طرح گذر، فاقد وجاهت است.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۲/۲۹ 
شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۰۳۹۴

✅رای بدوی:

در خصوص شکایت آقای (ع.ط.) به طرفیت شهرداری تهران به خواسته اعتراض به رأی شماره … مورخه …، با توجه به مجموع محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه دفاعیه طرف شکایت که به شماره … مورخه … ثبت دفتر لوایح این شعبه گردیده است، نظر به این‌که صدور حکم قلع و تخریب مستلزم احراز مغایرت بنای احداثی با یکی از اصول سه گانه مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ می‌باشد، در حالی‌که کمیسیون به لحاظ وقوع ملک در طرح گذر مبادرت به صدور حکم قلع نموده که فاقد وجاهت است و بنابراین دعوی مطروحه را وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان رأی معترض‌عنه را نقض و مقرر می‌دارد کمیسیون هم‌عرض با در نظر گرفتن مراتب فوق، طبق مقررات قانونی مجدداً به موضوع رسیدگی نماید. این رأی قطعی است.
 
رئیس شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

نظرات کاربران

تعداد نظرات ۰

ارسال نظر

مطالب شابه مطلب فوق

   افتخار آفرینان در آزمون وکالت 96

    

   بودجه بندی آزمونهای آزمایشی وکالت 96

    

   خبر رسان تلگرامی

    

   شروع آزمونهای آزمایشی وکالت 97

    

   زمان شما تا شروع آزمون؟

   !

   کارنامه افتخار آفرینان آزمون وکالت 94

    

   آخرین اخبار و اطلاعیه های حقوقی در تلگرام شما…

    

   آزمون اینترنتی

    

   مصاحبه با افتخار آفرینان گروه آموزشی

    

   محاسبه درصد

        

   ©

   هشدار حقوق مولف:

   باز نشر مطالب سایت دادآزمون

   فقط با ذکر منبع با عنوان « دادآزمون » و

   لینک به نشانی www.dadazmoon.ir

   مجاز می باشد