شورای اجرایی اسکودا تشکیل جلسه داد

تعرفه حق‌الوکاله در همایش آتی کانون‌های وکلا مورد بررسی قرار می‌گیرد

 

 شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران (اسکودا)  روزهای ۵ و ۶ خرداد ۱۳۹۶ در محل اتحادیه تشکیل جلسه داد.

به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از وبگاه اسکودا، در این جلسه نسبت به موضوعات مندرج در دستور جلسه به شرح زیر بحث و اتخاذ تصمیم شد:

اول- تنظیم دستور جلسه هیات عمومی اسکودا در تهران

تنظیم دستور همایش مطرح و درج موارد آتی در دستور جلسه همایش آتی (همایش تهران) تصویب شد:

۱- تعرفه حق‌الوکاله (که کانون محترم مرکز تدوین کرده و در اختیار اسکودا به منظور انعکاس به کانون‌های محترم قرار خواهد گرفت)؛

۲- اصلاح موادی از اساسنامه اسکودا که قبلا جهت آگاهی کانون‌های محترم ارسال شده؛

۳- اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین موارد مجاز اطلاع رسانی و تعرفه وکلا؛

دوم – پیشنهاد کانون محترم سردفتران در مورد تشکیل مجمع مؤسساتی که به نوعی با قوه قضاییه سر و کار دارند

موضوع هماهنگی با کانون سردفتران، کانون کارشناسان، مرکز مشاوران قوه قضاییه و کانون محترم مرکز به منظور بررسی موارد مورد علاقه سازمان های حقوقی مطرح و پس از رای گیری تصویب شد.

سوم- دوره میانجیگری کیفری در لاهه (با هزینه شرکت کنندگان در دوره)

موضوع برگزاری دوره آموزش میانجی‌گری در مرکز داوری لاهه و دانشگاه لیدن هلند مطرح و تصویب شد اسکودا نسبت به هماهنگی برای برگزاری این دوره مشروط به پرداخت کلیه هزینه ها از جانب داوطلبان صرفا برای وکلا و کارآموزان اقدام کند و کانون های محترم نسبت به تعرفه داوطلبان اقدام فرمایند.

چهارم- برگزاری جلسه افطار مشترک اعضای محترم اصلی هیأتهای مدیره کانونها با مقامات مسئول

پنجم – بررسی متن قانون اصلاحی وکلات تنظیمی کارگروه ویژه

موارد بررسی و ملاحضات و توضیحات حاضران استماع شد