نظریه مشورتى آیین دادرسى مدنى 

نظریه شماره ۲۳۵۳/۷ 
مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۴

چنانچه وکیل دادگستری در پرونده ای استعفاء دهد یا منعزل شود درصورتی می تواند به همان پرونده ورود مجدد نماید که وکالتنامه قبلی وی به استناد ماده ۶۸۱ قانون مدنی به وسیله موکل تنفیذ گردد و یا وکالتنامه جدید تنظیم نماید . درصورتی که قبلاً تمبر مالیاتی آن مرحله را پرداخته باشد ابطال تمبرمجدد مالیاتی لازم نیست.  3- باتوجه به صراحت ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورکیفری وتبصره ذیل ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی وکیل که حق دخالت درمرحله بالاتر را دارد کلیه آراء صادره باید به او ابلاغ شود وعدم ابطال تمبرمالیاتی درمرحله تجدیدنظر خواهی تاثیری در موضوع ندارد.

 

 

 

 

 

کانال گروه آموزشی حسن زاده:   https://telegram.me/vakilrahnama1   

  وب سایت وکیل راهنما:www.vakilrahnama.com

 

 

 

آزمون وکالت ، آزمون وکالت ۹۶ ، دوره های آمادگی آزمون وکالت ، آزمون قضاوت ، منابع آزمون وکالت ، منابع آزمون قضاوت ، منابع آزمون وکالت ۹۶ ، منابع آزمون قضاوت ۹۶

آزمون وکالت ۹۶