مقامات کالیفرنیا از ۱۳۰ هزار نفر از ساکنان شمال این ایالت درخواست کردند که به دلیل خطر شکستگی سد، خانه‌های خود را تخلیه کنند.

به گزارش ایسنا، بارش شدید و سنگین باران موجب ضعیف شدن سازه مرتفع‌ترین سد در آمریکا شده و به همین دلیل حداقل از ۱۳۰ هزار نفر از ساکنان شمال ایالت کالیفرنیا درخواست شده که خانه‌های خود را ترک کنند.

مقامات محلی ایالت کالیفرنیا هشدار داده‌اند که هر لحظه امکان فرو ریختن سرریز اضطراریِ این سد وجود دارد. همچنین به افرادی که ساکن مناطق پرخطر هستند دستور داده شده برای در امان ماندن از خطر احتمالی جاری شدن سیل هر چه زودتر محل را ترک کنند.

به گزارش شبکه خبری بی بی سی، سطح آب ذخیره شده در پشت سد Oroville به دلیل بارش شدید برف و باران و  به دنبال چندین سال خشکسالی افزایش یافته است.