نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی- منتشر شده در روزنامه رسمی ۲ بهمن ۹۵

اعلام مغایرت جزء «۳» بند (۴) مصوبۀ هیأت وزیران با موضوع «تعیین برنامه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی» با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران

 

رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای نظارت خود بر مصوبات هیأت دولت از جهت انطباق با قوانین، مصوبۀ هیأت وزیران با موضوع «تعیین برنامه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی» را مغایر با قانون تشخیص داد.

متن نظر رئیس مجلس شورای اسلامی که در روزنامه رسمی ۲ بهمن ۱۳۹۵ منتشر شده است به این شرح است:

 

نظر به قید «صرفاً در چارچوب بودجه سالیانه» مندرج در ماده (۲) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به حکم مندرج در بند «ل» تبصره (۹) قانون بودجه ۱۳۹۴۴ کل کشور که مقرر می‌دارد: «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است بر بودجه سال ۱۳۹۴۴ سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دولتی نظارت و بودجه سال ۱۳۹۵ این مناطق را در پیوست شماره (۳) لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور منظور کند.» بنابراین، جزء «۳» بند (۴) مصوبه ناظر به «الزامات» مبنی بر اختصاص یافتن درآمدهای حاصله به تحقق برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و گردشگری، از حیث عدم تصریح به رعایت ترتیبات مقرّر در قانون بودجه و درج در بودجه سالیانه سازمان‌های مناطق آزاد مغایر قانون است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

 

 

 

آزمون وکالت ، آزمون وکالت ۹۶ ، دوره های آمادگی آزمون وکالت ، آزمون قضاوت ، منابع آزمون وکالت ، منابع آزمون قضاوت ، منابع آزمون وکالت ۹۶ ، منابع آزمون قضاوت ۹۶

آزمون وکالت ۹۶

 

کانال گروه آموزشی حسن زاده:   https://telegram.me/vakilrahnama1   

  وب سایت وکیل راهنما:www.vakilrahnama.com