دادآزمون- اطلاعات زیر در مورد آزمون سردفتری ازدواج از آگهی ثبت نام آزمون سردفتری ازدواج 1390 استخراج شده است:

آزمون سردفتری ازدواج

مواد امتحانی و ضرایب آنها :

ردیف

ماده امتحانی

ضریب

1

ادبيات فارسي

2

2

عربي

3

3

متون فقهي

4

4

حقوق مدني

3

5

احكام شرعي

3

6

اطلاعات عمومي

2

7

مقررات مربوط به ازدواج و طلاق

4

شرايط لازم براي شرکت در آزمون کتبی سردفتري ازدواج :

الف – شرايط عمومي :

 • قبول شدن در آزمون كتبي
 • متدين به دين مبين اسلام و متعهد به نظام جمهوري اسلامي ـ ملتزم به احكام شرعی
 • متأهل بودن
 • دارا بودن حداقـل 25 سال تمام
 • حسن شهرت وتوانايي انجام كار وبرخورداري از سلامت كامل جسماني و رواني
 • داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم از خدمت نظام وظيفه در زمان ثبت نام

ب – شرایط اختصاصی :
دارا بودن يكي از مدارك تحصيلي ذيل در زمان ثبت نام:

مدرک علمی حداقل سطح دو ( اتمام رسائل و مكاسب )صادره از شوراي عالي مديريت حوزه علميه قم يا دانشكده الهيات دانشگاه تهران.
گواهی افتاء از مراجع مسلم اهل سنت که به تائید رئیس قوه قضائیه رسیده باشد. دادآزمون
مدرك كارشناسي يا بالاتر در رشته حقوق ، الهيات و معارف اسلامی ( گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي ) و علوم ثبتي .
روحانيونی که حداقل دارای مدرك تحصيـلي كارشناسي ( ليسانس) در رشتـه هاي ادبيات ( زبان فارسي و عرب ) ، فقه و اصول ، تفسير ، علوم قرآني ، حديث ، الهيات و معارف اسلامي .

ج – تذكرات مهم :

 • انتخاب سردفتر ازدواج براي اقليت هاي ديني از شمول اين آزمون خارج است بديهي است حسب اعلام نياز مراجع ديني مزبور بررسي لازم معمول خواهد شد.
 • سران دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياران اول مجاز به شركت درآزمون فوق نمي باشند.
 • سؤالات مربوط به متون فقه متقاضيان اهل سنت از كتب فقهي آنان استخراج خواهدشد . بنابراين لازم است اينگونه متقاضيان در برگ درخواست نوع مذهب را صريحاً قيد نمايند .
 • محل مورد تقاضا را طبق اعلام نيازهاي ذكر شده در آگهي از جهات مختلف مورد بررسي قرار داده و انتخاب نمايند زيرا پس ازثبت نام تغيير محل مورد تقاضا به منظور جلوگيري از تضييع حقوق ساير متقاضيان به هيچ وجه امكان پذيرنمي باشد .
 • ثبت نام و شرکت در آزمون و احراز نمره کتبی ایجاد حقی برای متقاضی نمی نماید احرازصلاحيت براي انتخاب سردفتري ازدواج به تشخيص سازمان ثبت اسناد واملاك كشور خواهد بود.
 • متقاضيان در صورت قبولي حق درخواست تغییر محل را تحت هیچ عنوان نخواهند داشت .

اطلاعات بالا از آگهی آزمون سردفتری ازدواج سال 1390 استخراج شده است و ممکن است در آزمون های آتی تغییراتی داشته باشد