رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: حفظ قدرت تصمیم گیری مدیران همراه با مشاوره پیشگیرانه در تخلاف ها و فساد اداری مهمترین اصل کار دیوان محاسبات کشور است.

 

به گزارش ایرنا عادل آذر روز پنجشنبه در همایش ارتقا سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد اداری استان کردستان افزود: دیوان محاسبات کشور به منظور حفاظت از بیت المال به روی کار آمده و در این راستا اهداف خود را با انگیزه نظارت مستمر، پیشگرانه، هدایتگر و مقتدرگرایانه ادامه می دهد. 
به گفته وی، نظارت مستمر و مقتدرانه راهکار شورای دستگاه های نظارتی برای هدایتگری و پیشگیری از تخلف ها و فسادهای اداری بین کارکنان و مدیران است به گونه ای که می توان با تحقق این هدف علاوه نظارت نقش مشاور برای مدیران نظام را ایفا کرد. 
رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: مدیران نظام به عنوان سرمایه های انسانی بیت المال محسوب می شوند که شورای نظارتی دستگاه ها نظارت های خود را به گونه ای انجام دهند که قدرت تصمیم گیری آنها از بین نرود. 
به گفته آذر، تمامی نهادهای نظام مقدس جمهوری اسلامی با هدف ارایه خدمت به مردم و کشور تشکیل شده اند که قدرت تصمیم گیری مدیران نقش بسزایی در این خدمت رسانی دارد که اعمال محدویت برای آنان می تواند مانعی در هدف باشد. 

** آموزش مدیران و کارکنان دولت برای آشنایی با قوانین سال ۱۳۹۶ آغاز می شود 
رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه عدم آشنایی مدیران از قوانین از دلایل بروز تخلف و فساد در نهادها است گفت: این دیوان هم اکنون در حال تدوین دورهای منسجم آموزشی برای آشنایی کارکنان و مدیران نهادها است که این دوره ها از ابتدای سال ۱۳۹۶ در تمام نقاط کشور آغاز می شود. 
آذر افزود: این دوره ها برای هر سازمان به صورت ویژه و جداگانه تدوین می شود در آن قوانین مربوطه آن ها با تفسیر آن برای جامعه هدف آموزش داده می شوند. 
وی آشنایی به قوانین را از انگیزه های افزایش تصمیم گیری بین مدیران عنوان کرد و افزود: با این اقدام ها می توان مدیران را به سمت اجرای طرح سوق داد تا اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز در کنار قانومند بودن بیشتر از گذشته تحقق یاید. 

** کمیته حسابرسی اقتصاد مقاومتی و حسابرسی عملکرد آن تشکیل می شود 
رئیس دیوان محاسبات کشور از تشکیل کمیته حسابرسی اقتصاد مقاومتی و حسابرسی عملکرد آن از سال ۹۶ خبر داد و افزود: رهبری با بینشی عمیق چالش های پیش روی کشور را رصد و طبق شعارهایی به مردم و مسئولان اعلام می کنند. 
آذر گفت: اقتصاد مقاومتی هم اکنون از مهمترین تاکیدهای ایشان بوده و دیوان محاسبات با تشکیل کمیته ویژه برای آن به دنبال بررسی مراحل تحقق و موانع رسیدن به آن است. 

** شورای نظارتی مشاور مدیران در اجرای قانون هستند 
رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه هدایت مدیران به سمت اجرای قانون از دیگر اهداف این دیوان است افزود: در خواست مشاوره با متخصصان آشنا به قانون همکاری مدیران برای تحقق این هدف است. 
آذر گفت: در این راستا یکی از وزاتخانه ها همکاری تنگاتنگی با دیوان محاسبات داشته و در تمامی قرادادهای بین المللی و مناقصه های خود به منظور رعایت جوانب قانون مشاوره دریافت می کنند. 

** کردستان در ارزیابی دیوان محاسبات در رده خوب قرار دارد 
رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه کردستان در ارزیابی این دیوان در رده خوب به سمت خیلی خوب قرار گرفته است که این در ردیف متوسط استان های کشور است. 
به گفته آذر، استان های کشور توسط دیوان در راستای اجرای قوانین در رده های مختلف خیلی خوب، خوب، متوسط و ضعیف تقسیم بندی شده اند. 
وی عدم وایز درآمدهای قانونی به خزانه و مصارف سلیقه ای آن ، عدم وصول حقوق دولتی، وصول درآمدهای غیر قانونی به حساب دولت، تصرف در بیت المال (اراضی ملی، اماکان ورزشی، اراضی ملی ،مناقصه ها و مزایده ها)، پیروزی طرف مقابل در دعاوی حقوقی دولتی، کنترل های دستگاه های داخل استان و اعتبارات جذب نشده عمرانی بودجه سال های ۹۳ و ۹۴ در برخی دستگاه ها از جمله کاستی های کردستان است. 
رئیس دیوان محاسبات کشور شامگاه روز چهارشنبه به همراه تعدادی از معاونان فنی این دیوان به استان کردستان سفر کرد. 
دیدار با نماینده ولی فقیه در کردستان، شرکت در همایش ارتقاء سلامت نظام اداری و بازدید از سازمان دیوان محاسبات کردستان از برنامه های سفر وی به استان است.