حجت الاسلام محمد موحدی آزاد عصر چهارشنبه در آیین تجلیل از ۱۴ قاضی برگزیده استان چهارمحال وبختیاری در شهرکرد، افزود: تخلفات اندک جامعه قضات مربوط به مظاهر شکلی است که بروز این گونه تخلفات گاهی اوقات اجتناب ناپذیر است.
وی بدون اعلام آمار تعداد پرونده های تخلف قضات در دادسراهای انتظامی قضات کشور گفت: در هر سازمانی در قالب های مختلف از جمله هیات رسیدگی به تخلفات، مراجعی وجود دارد که بر فعالیت مسئولان و افراد نظارت دارد که در دستگاه قضا، دادسرای انتظامی قضات یک نهاد نظارتی درون سازمانی است.
وی با اعلام رضایت از عملکرد قضات براساس ارزشیابی های انجام شده، اظهار داشت: در مجموع تخلفات چشمگیری در تشکیلات قضایی کشور وجود ندارد و استان چهارمحال وبختیاری نیز از استان های است که کمترین تخلفات قضات را دارد.
به گفته وی، عمده تخلفات صورت گرفته از سوی قضات، تخلفاتی غیرعمدی است که جرم محسوب نمی شود و از نوع تخلفاتی است که در آن قاضی مقررات شکلی را رعایت نکرده است.
وی، تقویت نظارت بر فعالیت قضات، افزایش تعداد نمایندگی های نظارت و ارزشیابی دادسرای انتظامی قضات در کشور و افزایش آموزش بدو خدمت، حین خدمت و دوره کارآموزی را از مهمترین برنامه های سالجاری برای قضات عنوان کرد.
وی گفت: هم اکنون در هر استان نمایندگی دادسرای انتظامی استان ها با حداقل دو نفر نماینده فعال است که این تعداد به تناسب تعداد قضات استان تا هفت نفر نیز متغیر است.
به گزارش ایرنا، در این آیین از ۱۴قاضی که در ارزشیابی قضات در چندماه اخیر کمترین تخلفات را داشتند، تقدیر شد.