شهرزاد ارحمی موفق شده رتبه ۸۸ کانون خراسان را در آزمون وکالت کسب کند. او به داوطلبان آزمون وکالت توصیه می کند که مطالعه مفهومی داشته باشند و همچنین جزوه، تست و قانون را با هم مطالعه کنند. با هم توصیه های خانم ارحمی را در کلیپ زیر ببینیم و بشنویم.

Untitled