همه‌ی دانستنی‌های قانونی در مورد شنود غیرمجاز

همه‌ی دانستنی‌های قانونی در مورد شنود غیرمجاز

شنود غیرمجاز، جرم است؛ جرمی علیه محرمانگی(حریم خصوصی)! این جرم توسط هر کسی می‌تواند ارتکاب پیدا کند؛ یعنی خواه شخص دولتی و خواه اشخاص عادی مرتکب چنین رفتاری شوند، مجازات خواهند شد. قانون‌گذار در ماده ۷۳۰ قانون تعزیرات شنود غیرمجاز را جرم‌انگاری نموده است. مطابق این ماده «هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال […]

ادعای اعسار در هنگام واخواهی

ادعای اعسار در هنگام واخواهی

امکان اقامه دعوای اعسار از دین قبل از مطالبه دین. مقصود مقنن از «تکمیل دادرسان» در ماده ٩٢ قانون آیین دادرسی مدنی. ⚫️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۷/۹۶/۱۶۷۵ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۲ ۱.  با عنایت به اینکه دادخواست واخواهی یا تجدیدنظر، گرچه ناقص باشد، اگر داخل مهلت تقدیم شده باشد، دارای اثر تعلیقی است […]

حبس تعلیقی و حبس تعزیری چیست؟

حبس تعلیقی و حبس تعزیری چیست؟

 طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، حاکم می‌تواند با وجود شرایط مقرر در این قانون، هرگونه حبسی را همچون حبس بازدارنده و حبس تعزیزی را معلق نماید که به‌آن حبس تعلیقی گفته می‌شود. حبس تعلیقی و حبس تعزیری در قانون به شرح دیل تعریف شده است:   حبس تعلیقی: طبق ماده ۲۵ […]

اهلیت در معاملات

اهلیت در معاملات

فقدان عقل: شخص مجنون محسوب مے شودو معاملات وی در مجنون دایمے ۱-تملڪات بلاعوض: باطل ۲-تملیڪات بلاعوض: باطل ۳-امور غیر مالے: باطل ۴-امور مالے: باطل هستند پس آنچه ڪه گفته شد جنون عارضہ دماغے است ڪه مانع از درک اعمال شخصے می گردد. از نظر حقوقے هیچ امتیازی بین درجه هاے جنون نیست و ماده […]

چگونه نصف اموال مرد پس از طلاق به زن تعلق می‌گیرد؟

چگونه نصف اموال مرد پس از طلاق به زن تعلق می‌گیرد؟

شرط تنصیف دارایى بدین شرح می‌باشد: چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را، […]

اگر ملک خریداری شده مساحت مورد نظر را نداشته باشد تکلیف چیست؟

اگر ملک خریداری شده مساحت مورد نظر را نداشته باشد تکلیف چیست؟

اگر ملک خریداری شده مساحت مورد نظر را نداشته باشد تکلیف چیست؟ خبرگزاری میزان- اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت. اگر ملک خریداری شده مساحت مورد نظر را نداشته باشد تکلبف چیست؟به گزارش خبرنگار […]

امضا در ظَهر(پشت) اسناد تجاری غالباً برای انتقال است و نه ضمانت!

امضا در ظَهر(پشت) اسناد تجاری غالباً برای انتقال است و نه ضمانت!

امضا در ظَهر(پشت) اسناد تجاری غالباً برای انتقال است و نه ضمانت! رأی دادگاه بدوی: «در خصوص دعوی آقای ع.م. به طرفیت آقایان ۱. م.الف. و ۲. الف.ی. به خواسته‌ی محکومیت خواندگان به پرداخت ۲ فقره چک به عهده بانک م. جمعاً به مبلغ ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و نیز کلیه‌ی خسارات ناشی […]

در مشاوره چه خطا هایی بیشتر رخ می دهد ؟

در مشاوره چه خطا هایی بیشتر رخ می دهد ؟

  در اینجا به بیان پاره ای خطاهای اساسی که ضمن مشاوره ها حادث می شود و مختصّ  وکلا هم نیست ، بلکه پزشکان و مدیرانی نیز که وقت کافی برای اندیشیدن به روش های مذاکره و مشاوره ندارند مرتکب آنها می شوند ، اکتفا می کنیم :  ✅ ۱➖پیشداوری : ◽️معمول ترین اشتباه آن […]

تحصیل تابعیت ایران چه آثاری دارد؟

تحصیل تابعیت ایران چه آثاری دارد؟

تحصیل تابعیت ایران چه آثاری دارد؟ تابعیت رابطه‌ای سیاسی، حقوقی و معنوی است که فردی را به دولتی مرتبط می‌سازد؛ به‌طوری که حقوق و تکالیف اصلی وی، از همین رابطه ناشی می‌شود. تحصیل تابعیت ایران عبارت از آن است که بیگانه‌ای با درخواست خود و پذیرش دولت ایران، تابعیت ایران را کسب می‌کند. حال بعد […]

تعریف جرم و تخلف

تعریف جرم و تخلف

 تعریف جرم و تخلف: ✒️جرم عبارت است از: انجام هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. (ماده ۲ قانون مجازات اسلامی) ✒️تخلف اداری: عبارت است از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط شخص استخدام شده (کارمند و… )و عدم رعایت نظم و انضباط اداری که منحصر به موارد […]